Ekot i en död stad

NYKÖPING | Ljuset är en ständig orsak till samtal. Vädret som fyller halva vår upplevelse. Hur upplever du det? Vi det? Är det staden som dog och landet som försvann. Lägg till det smått destruktiva när friska barn väljer att umgås med smått destruktiva och härma deras beteenden. Så ibland förstörs liv genom vänskap. Sedan … Fortsätt läsa Ekot i en död stad

I socialstyrelsens folder är allt svart och vit

STENKULLA/NYKÖPING. Tryggheten är hotad. Ett pensionärspar som åker in till och från bostaden har nonchalerat personer som går över vägen mellan parkeringen och Ica Nära. De som bor i villaområden tycker Stenkulla alltmer börjar likna Somalia eller Syrien. Det stör inte mig mycket även om jag kan tycka syrierna är aningen oortodoxa när det gäller … Fortsätt läsa I socialstyrelsens folder är allt svart och vit

Klåparen Insider

Nyköping | Bloggar har ibland beskrivits som bland det mest föraktfulla mediet av alla. "Pissrännan av medierna". Det är knappast vackra ord jag fick höra av en anonym SN-skribent som sympatiserade med kristdemokraterna och fick sina sarkastiska och uppslitande insändarartiklar publicerade så fort det fanns plats för frätande kritik. I samtalet hävdade han att det … Fortsätt läsa Klåparen Insider

Nu snurrar vi vår jord igen

NYKÖPING/INSYN/SKOLAN. Veckan som gick till minnes som en grå vecka i grå och svart mörker när solen är på andra sidan av jorden. Flera partier har haft nomineringar klart inför nästa år efter att S, C och MP valt att samarbeta. I kommunen så hade socialdemokraterna alla sex nämnder fyllda med ordförande mellan 2014-2018. Efter … Fortsätt läsa Nu snurrar vi vår jord igen

Klart i Nyköping

Det är onekligen spännande dagar. Igår kunde kommunfullmäktige i Nyköping inledas med ett samarbete över traditionella blockgränserna. Något som kan vara en förebild för riksdagens partier med tanke på den isbildning som funnits mellan blocken trots den varma sommaren som inte gjort samarbetsviljan mjukare. Nyköping är för de flesta stockholmare och för den delen före … Fortsätt läsa Klart i Nyköping

Vakuum – den goda viljans absoluta nollpunkt

Att översätta makt i form av samhälleliga positioner och förtroende har aldrig varit svårare än tidigare. Inte heller de traditionella morgontidningarna som DN som en gång påverkade stora delar av Sverige har blivit särskilt slagkraftiga. Det märktes inte minst i valet där liberalerna räddades av rösterna i Stockholm. Ett titt på val.se Aftonbladet och socialdemokraterna … Fortsätt läsa Vakuum – den goda viljans absoluta nollpunkt

Tystnaden och tilliten

Intressant att lyssna till SVT Forum som presenterar tillitsdelegationens rapport Styra och leda med tillit. Istället för att styras av inre naturliga parametrarna "motstånd" och "följsamhet" så finns organisationskulturen "vi bara lyder", som en arbetsförmedlare beskrev den smått hopplösa kulturen och som delvis blev alliansens fall 2014. Med tre enkla frågor fick mötesledaren på fall … Fortsätt läsa Tystnaden och tilliten