Skollänkar

Barn- och ungdomsbildning (regeringen)

Lärarnas Tidning (Lärarförbundet)

Pedagogiska Magasinet (Lärarförbundet)

Skolmaten

Skolverket (Statens skolverk)

Skolvärlden (Lärarnas Riksförbund)

SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten)

Utbildningsdepartementet

Nyköping

Barn- och ungdomsnämnden

Barn och utbildning

Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden (gymnasiet m.m)

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Kultur- och fritidsnämnden (Bland annat Kulturskola och ridskola)