Bland kvasiteorier och grova förenklingar

Så var det dags igen. Igår föll domen för ASAP Rocky. Smått väntat. Hade han blivit helt frikänd så hade vi fått byta ut åklagarväsendet.

Vanligtvis klagar journalisterna på president Donald Trump men så glömmer de bort att de ljuger minst lika bra när det passar dem själva. Mindre självkritisk grupp människor är det svårt att leta efter.

Makten ligger i vinklingen och det är sant. ”En av de mäktigaste männen” sa P1-rösten igår om Trump trots att han är världens mäktigaste man. Ja, testa att ifrågasätta det – och lycka till. Men det gjorde den envetna P1-rösten.

I förminskandet av Trump ligger en grovt förenklad feministisk diskurs mot ”den vita mannen”. Smått passar den vår Jante-kultur där ”du ska inte tro att du är något”.

Hillary Clinton förlorade för att hon tilltalade sina väljare som barn. Teresa May förlorade för att hon försökte vara som en man. Nu får vi förvildade vita män som styr. Boris Johnsson är känd för att vara en av dem.

Brexit blev en proteströst från arbetarklassens män som ingen trodde på. Trump var en proteströst från arbetarklassen som förlorat sina privilegier i medelklassen.

Fortfarande tror ingen på dem. Trots att de styr.

Att bygga en mur vid Mexico handlar om att avvisa på stående fot människor som kommer. Det finns ingen hantering av de människor som kommer från Sydamerika.

Vår mur är Turkiet och Italien. Den fungerade inte så bra. Vi blir också beroende av andra takter än våra egna.

Polisen i Sverige avvisat många ensamkommande redan vid gränsen. Migrationsverket står för särskilda rum där de förvaras innan beslut om avvisning. Ibland följer en från polisen med till hemlandet.


Avvisning är bättre än asyl tycker jag. För om en person får asyl kommer det finnas tusentals som personligen vill rädda dem. Då faller de tryggt in i systemet helt enkelt.


Vem är det som klagar om orättvisorna? Ja, återigen är det ”den vita mannen”. De var forna arbetarklassen som får ta stryk dagligen i media. Det är därför många identifierar sig med Trump. Ingen tror på honom och han ljuger dessutom, säger journalisterna och kastar sten i glashus.

Så ASAP Rocky kunde besviket meddela på Instagram att han var BESVIKEN. Med händerna omslutande kaffemuggen.

Tittar jag på hans bilder så finns diskursen med den vita mannen: vanställd, robotiserad och mekanisk. Det är nog så han känt sig i relation till dem.


Varför en diskurs om den vita mannen? Jo, för det är de som styr världen med sina klagomål underifrån. Egentligen är det ingen högervind. Vem skulle säga vid 1900-talets början att arbetarrörelsen var en högervind?


Då var det värden som rättvisa, solidaritet och jämlikhet som stod högst i kurs. Det är dessa värden som vi behöver omsluta. Det är också där vi kan mötas.


Istället är det kvasiteorier som med all rätt fått spelrum, som har sitt ursprung hos män med breda armbågar. Problemet med dem är att de skapar grova förenklingar av den vita mannen. Alla är inte likadana.


Frågan är om nästa valrörelse kommer handla om detta svårtalade ämne som Michael Moore förutsade. Fortfarande finns visserligen ingen mur och ingen Brexit.

Ytterst tror jag det handlar om frustration som behöver få ett utlopp. Då i hantera avvisningar på bästa möjliga sätt.