I poolen doftar världen klor

SN skriver om småföretagarbarometern 2019 och 2018. Den finns här och går att fördjupa sig i. Förväntningarna för konjunkturen är höga länsvis för Sörmland (78) . Jämfört med Stockholm (53), Örebro (84), Östergötland (105), Jönköping (83), Kalmar (88) som har höga siffror kring huvudstadens tillväxtmotorn. Västmanland (22), Uppsala (48) hamnar bland förlorarna.

Lite mer detaljer

50 procent av företagen i Sörmland har haft en ökning i omsättning medan 17 procent sett en minskning. Nettotalet blir 33 jämfört med fjolårets 42 vilket betyder på en inbromsning i tillväxten. Inte lika kraftfull som den nationella (29 procent).

Tackar nej till ordrar

48 procent av företagen upplever att de redan har för mycket att göra. Då på grund av arbetskraft (21 procent), brist på finansiering (6 procent), ovilja att expandera (10) och osäkerhet (16).

Lönsamheten

Lönsamheten hänger ihop med företagens vilja och förväntningar att investera och nyanställa. Nettotalet för Sörmland är 30 jämfört med fjolårets 29 medan riksgenomsnittet ligger på 17.

Prisökningar

Gällande förväntningar på prisökningar tror 42 procent att det kommer att öka medan 2 procent tror att priset kommer minska.

Expansionsutsikten

Gällande expansionsutsikter tror de flesta företagen i länen att det ska gå mer än bra.

Den stora utmaningen för företagen i riket är inte höga personalkostnader utan att hitta rätt arbetskraft med rätt utbildning och erfarenhet.

I Sörmland låter det tvärtom. Höga personalkostnader ses som ett direkt tillväxthinder (12). Företagarna vill få sänkta kostnader för arbetskraften gällande skatter och sociala avgifter.

Fast det låter nog mer som en brasklapp. 33 procent har svårt med matchningen även i Sörmland jämfört med rikets 29. Konkurrensen är lägre (8) jämfört med rikets 12 procent.

37 procent tycker inga skatter är problematiska medan 33 procent tycker att arbetsgivaravgifter (inklusive särskild löneskatt) är för höga. So pick your battle.

Politiska viljan

Företagen tycker nog att de sörmländska politikerna sköter sig. Endast 4 procent upplever politisk oförutsägbarhet jämför med rikets 8. Även lagar och myndigheter ligger på låga nivåer (1 procent) jämfört med rikets 6. Något markant är den digitala utvecklingen (3 procent) jämfört med rikes 2.

Sammanfattning

I överlag är förväntningarna höga för länet.

Nu lite om industrin för balansens skull.

SSAB

Just att bereda marken för globala företag är Nyköpings melodi då kommunen beslutade sig för att marknadsföra sig på Ryanair. I Oxelösund går SSAB på högvarv i koncernen med finländarna. De har målet att bli fossilfria år 2045. De satsar på hållbarhet och minska koldioxidutsläppet med 25 procent. Ganska intressant läsning finns här.

Svart kol

Så här skriver de: ”Svart kol är det tredje skadligaste elementet i atmosfären efter koldioxid och metan. Svart kol är sotpartiklar som bildas genom ofullständig förbränning av fossila bränslen och biomassa. Partiklarna har negativa effekter på hälsan och bidrar till den globala uppvärmningen.”

Så det känns mycket relevant att medvetenheten finns med tydliga problembeskrivningar. Det har ju varit totalt avsaknad av det tidigare.

Notis: I företagsbarometern finns inte ett ord om miljön.