De cirklar tyst kring offren som ett moln av Neurosedyn

Då var det dags igen. Är det bra att Stefan Löfven är tydlig med att visa sin vilja att stoppa negativa kulturella från Mellanöstern och Afrika? Då exempelvis som barnäktenskap och gängkriminalitet som blivit ett samlingsnamn för de kriminella elementen som numera misstänks även omfatta terrorism?

I hans tal i Järva pekade han ut problemen. Vi får se om han ratar Almedalen som blivit mer lobbyisternas fikarum och spektakel än en folklig fest.

Det är svårt att anklaga Stefan Löfven för att sakna engagemang för barn och ungdomar. Könsstympning kallar han för vedervärdigt förtryck. Ingen ska från en maktposition säga att de inte såg det, sade han i talet.

Åndå finns de kulturella problemen påtagliga. Löfvens svar är en grundmurad välfärd och ett samhälle som står vid den enskildes sida.

Löfven menar att samhället ska samlas för uppgiften att arbeta för den enskildas frihet.

De skriande orättvisorna ska bort. Klyftorna måste bort. Jämlika möjligheter till arbete och bostad.

De här orättvisa ojämlikheterna måste bort, trummar Löfven in. Han nämner även nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen som en modell för ökad jämlikhet.

Kunde de för 100 år sedan så kan vi idag. Om fler och fler går samman mot gången och hedersförtrycket så kan fler njuta av den mänskliga friheten, sa statsminster Löfven.

Nå, hur var det för några år sedan? Visserligen ser det liknande ut i kommunerna att de sopar problemen under mattan, men viljan finns där att göra något.

Det tragiska är att de som går med i gängen upplever att de inte ens har ett val. De har ingen framtid och inget samhälle som står vid deras sida.

Så långt referat.

Nu lite egna ord.

Det rättvisa är naturligtvis att genast fokusera på både och än att ständigt prioritera emellan – det är vad som menas med alla – och sedan skylla på att de som blev bortprioriterade faller mellan stolarna.

Att stärka dialogen är viktigt. Den är i princip obefintlig. Anledningen är att fler och fler ämnen blir bortsopade av en tidsflod som slukar det mindre populära.

Vanligt är också att arbetarrörelsen har idag mer makt än folkligt engagemang. Någonstans har målet blivit uppfyllt och kvar finns förvaltarskapet. Så behovet av en ny arbetarväckelse är på sin plats:

Även en väckelse mot förtrycket där frihetsbehovet får ta plats.

Att våldtäkter inte har samma status hos polisen beror på svårigheter med bevisningen. Varför inte använda tekniska hjälpmedel?

Exempel på förslag

Ge i uppdrag till teknikföretagen att skapa ett överfallslarm som registrerar ofrivilliga övergrepp och automatiskt sänder över data till en säkerhetsportal som granskar och skickar vidare. Det måste ju finnas en algoritm för detta bristfälliga mänskliga beteende.

Så kan det delas ut till flickor i skolan.

Epilog

I ”Jag ser dig” fångar popgruppen Kent myndigheternas passivitet:

Vi nålar upp experter bleka män med mörkersyn. De cirklar tyst kring offren som ett moln av Neurosedyn.

De är lugnet över landet deras ord är fria från bly. Håll hårt i era barn nu, man skjuts i ryggen om man flyr. Kan man bygga nåt som bär oss med så lite ljus.

Nu när kärleken blev trött och blind.

Kan man få alla de här bitarna på plats till slut. När det enda som är säkert är att

Jag ser dig”