Försiktigt fram i socialförsäkringen

Så var det dags igen. Publicerade gårdagens text med små redigeringar trots att jag inte var helt nöjd med den. Det finns ju ett visst intresse från socialdemokratiskt håll att följa liberalerna, men ändå inte lägga sig i för mycket.

Tror redan en hel del gått överstyr i det liberala gränslandet som idag väcker fler frågor än att vi får svar.

Det blev en liten rysare igår på SVT Aktuellt (ca 21:30 in i avsnittet) med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Omkring 28,000 som motsvarar 3 procent har fått avslag på sin sjukpenning och faller mellan stolarna. Alltså, de förlorar helt sin ekonomiska trygghet (0 kr) och självmord har på sina håll varit enda lösningen. De känner sig helt övergivna av samhället.

Sedan finns det berättigad kritik som bland annat pekar ut kriminella grupper. Å andra sidan så kanske det kostar samhället mindre att betala dem sjukförsäkring än att de fortsätter med sin destruktiva verksamhet. Så i praktiken blir samhällskostnaderna mindre.

Det finns ju människor som helt saknar den goda viljan. De kanske har orsakat samhället så stor skada så att de aldrig kan komma tillbaka på ett normalt sätt.

Jaha, det viktigaste principen här är nog att vända på alla stenar och även försöka tänka ut en färdväg för de som inte klarar av det själva.

Det är ju välfärdssamhällets ansvar att skydda andra också, men att använda sjukförsäkringen som en slasktratt är nog inte att rekommendera med tanke på att det orsakar mer missförstånd och odlar dessutom missnöje som får vanligt folk att rösta på sverigedemokraterna.

Särskilt när det kommer till de riktigt utförsäkrade. Det är först i kammarrätten som de mer prejudicerande domarna blir verklighet.

Annika Strandhäll syftar till en dom i kammarrätten som Dagens Arena skriver om. Domen innebär att försäkringskassan måste lita mer på läkarna som sjukskriver. Här handlar det om DFA-kriterierna som står för Diagnos, Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning.

Nästa steg är att försöka bilda sig en uppfattning av en sammanhängande kedja.

Problemet är att vem som helst kan påstå att de är deprimerade och få en diagnos om de kan motivera sitt svar tillräckligt.

Så låt oss se vad Riksrevisionen skriver (RIR 2018:11): ”Betydelsen av att skapa förtroende i mötet mellan läkare och patient lyfts fram av de intervjuade läkarna. Läkarna framhåller att de försöker upprätta en allians med patienten så att patienten inte ska uppfatta det som att läkaren är en motpart. Patientens berättelse om sin situation och sina besvär är viktig vid psykisk ohälsa. Det är oförenligt med läkarrollen att misstro sin patient.”

Så att säga nej som läkare är inte helt enkelt. Kanske finns det en förklaring till att hyrläkare är vanligt: ”Det finns läkare som beskriver att det kan vara svårare att helt neka sjukskrivning om läkare och patient har byggt upp en förtroendefull relation under en längre tid, kanske under många år, och patienten har tydliga önskemål om sjukskrivning.”

Som svar på mitt påstående och tillspetsning om slasktratt (s.34): ”Det finns enligt intervjupersonerna patienter som är manipulativa eller av olika skäl har tvivelaktiga intentioner och förväntningar på sjukskrivningar, men läkarna upplever att det är mycket sällsynt att patienter försöker vilseleda läkare i samband med läkarbesök och sjukskrivningsärenden.”

Kammarrätten i Stockholm skriver i sin dom: ”AA lider sedan en tid av depression (och) beskriver symtom som orkeslöshet, aptitlöshet, motivationslöshet, glädjelöshet och nedstämdhet (—) till den grad att hon har svårt att ta sig ut ur sin lägenhet, utföra enkla vardagliga sysslor och fungera på en arbetsplats. Den behandlande läkaren har uppgett att det inte är möjligt att fastställa objektiva fynd i aktuellt fall och bedömt att AAs arbetsförmåga har varit helt nedsatt under perioden. Det har inte kommit fram skäl att ifrågasätta läkarens slutsatser.”

Sedan kommer det kärnan i deras motivering: ”Det måste göras en helhetsbedömning av samtliga omständigheter där även svårighetsgraden av sjukdomen ska beaktas. Enbart den omständigheten att det saknas objektiva undersökningsfynd kan inte tillmätas en avgörande betydelse.”

Så vi rör oss alltså försiktigt framåt mot ökad tydlighet i socialförsäkringen vilket känns hoppfullt för de mest utsatta.