Så låt de bara gå på. Vi klarar sig nog ändå

Smått märkligt blir det när socialdemokraterna blir skinnflådda av sverigedemokraterna i tunnelbanan i Stockholm.

Morgan Johansson jämför reklamen med Josef Goebbels som var propagandaminister i tyska nazistpartiet.

Arbetet tycker också att reklamen är grovt osaklig och förvränger fakta.

Demokratin var tämligen ny i världen på den tiden. Inte ens USA var fullständigt demokratisk när de vann i andra världskriget. Men inget land gick dock så långt som Tyskland i sina systematiska grymheter.

Just precisionen i deras grymheter avskräckte länder ifrån att använda regeringen till något annat än gott och skyddet från den onda regeringen var att generalisera.

Stämningen kräver dock en allsång.