Obegripligt svårt att förstå sjukförsäkringssystemet

En intressant hearing på socialdepartementet har ägt rum. Statssekreterare Roger Mörtvik tog för socialförsäkringsminister Annika Strandhälls (S) räkning emot en hel del fackfolk.

Den särskilda utredaren Claes Jansson presenterar reglerna som ger en möjlighet att hänga med i samtalet. Rehabiliteringskedjan infördes 2008 och handlar om att bedöma arbetsförmåga olika beroende på hur länge en person varit sjuk.

Första 90 dagarna bedöms man mot sitt vanliga arbete. Dag 91 till 180 är det annat arbete efter omplacering. Efter dag 180 är det normalt förekommande arbete eller undantag. Mellan 2008 och 2012 kallades det för reguljära arbetsmarknaden.

Normalt förekommande arbete är nationella, regionala och lokala arbeten som inte är subventionerade av lönebidrag eller från Samhall.

Undantag handlar om två saker: särskilda skäl som delbetänkandet handlar om. Då prövas man mot arbete hos arbetsgivaren, men det gäller inte arbetslösa som prövas mot normalt förekommande arbete. Särskilda skäl går bara att tillämpa till och med dag 365. Då prövas man mot oskäligt som kom 2010 som ett initiativ från socialförsäkringsutskottet. Det handlar om allvarliga sjukdomar eller olycksfall som i praxis blivit stroke, förlust av kroppsdel, brännskador eller en progressiv sjukdom.

Prövningen mot arbeten regleras i förarbeten till lagtexten och då är det stor sannolikhet för att man ska kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Exempelvis en operation som återställer arbetsförmågan. Det medicinska underlaget är avgörande, det ska finnas en välgrundat motiv till återgång, det ska finnas en tidsplan och det ska inte vara difusa diagnoser.

Nu handlar det om att undantas från att bli prövad mot arbetsgivare som ska utredas. Det prövas mot ett individperspektiv och ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det är rimligt med ett omställningskrav för alla för de som har förmåga, men inte de som saknar.

Sjukpenning och sjukersättning ska man också ses i ett kommunikativt sammanhang.

Vilka är problemen? Det finns ett 70-tal domar från förvaltningsrätten och ett avgörande från förvaltningsdomstolen som kom 2016. De menar att det ställs för höga krav på återgång till arbete i dag 181. Här verkar det finnas en samsyn hos arbetsgivarorganisationer, arbetsförmedlingen och läkarförbundet.

Nu är ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum” kommer att slutredovisas senast den 15 oktober 2019.

Ja, det är väl så det känns att lyssna på de som berättar om en tuff socialförsäkring med höga krav.

Om offer ska räknas så dör det (2018):

Nu vet jag att Monica Johansson (S) driver frågan i region Sörmland och ska ta fram en plan i slutet av oktober 2019. Hon säger:  ”Det är hög tid att höja ambitionsnivån i den här frågan och nollvisionen blir ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet. Suicid är den slutliga konsekvensen av ett psykiskt lidande som är outhärdligt både för den drabbade och dess anhöriga.”

Epilog

Naturligtvis finns det vacker poesi i något så mörkt som detta. Rockgruppen Kent har skrivit M:

Det verkar så enkelt vännen
Ändå är det så obegripligt svårt
Ja, det verkar så enkelt vännen
Men ingenting i denna världen var
väl någonsin lätt att förstå

Jag tog en roll när du blev sjuk
En roll som krävde hårdare hud
Min kraftreserv den tar snart slut
Som min tro på en ingripande gud

I ditt stora hjärta börjar slagen bli små
Och du rör min kind så jag förstår
att det bara är timmar tills du går