Välfärden ska stärkas

En mer detaljstyrd vårbudget får man leta efter. Här tänkte jag gå igenom de förslag som kommer bli verklighet. Så här ser den ut:

LSS- rätt till stöd för andning och sondmatning (150)

Det låter självklart, men efter att försäkringskassan blivit hårdare och och stundtals i kritiken omänskligare i sina beslut har många av de som är i ständigt behov av vårdpersonal fått minskade resurser, vilket är direkt kännbart för anhöriga som tvingas fylla ut ansvarsposterna själva.

På sätt och vis är det ett under att medierna inte rapporterat enskilda fall så noggrant. Det har funnits en reflexmässig verklighetsfrånvänd uppfattning att stoppa huvudet i sanden. Någonstans vet de flesta att reformeringen av Försäkringskassan är nödvändig, men ingen vill veta på vem eller vad.

Så det har skett urskiljningslöst eller nödvändigt, vilket säger något om att ”rätten att andas” dyker upp i vårpropositionen.

Insatser mot jämställdhet och mot hedersrelaterat våld och förtryck (140)

Äntligen dyker något efterlängtat upp som fått många att vakna till liv. Vi vet att det underliv omskärs hos flickor. Att de inte släpps ut på kvällarna. Att de drar på benen för att gå från skolan eftersom den blivit deras fritidsgård. Att Nyamko Sabuni (L) kandiderar till partiledarposten handlar om att det är hennes profilfrågor och att den gamla rasiststämpeln är på väg att nedmonteras.

Socialdemokraterna äger stora delar av lojaliteten i samhället, vilket ibland kan bli en rävsax att genomföra förändringar. Samtidigt vill partitoppen att förändringarna ska vara positiva, inge hopp och framtidstro. Så det positiva här är att under de förtryckande strukturerna finns en önskan.

Så att ta initiativ i det svåra och känsliga ämnet. Att vi i Sverige värdesätter flickor och kvinnor mer än kor och kameler borde vara självklart och inte ens behöva nämnas, men fortfarande är kvinnor en handelsvara mellan släkter och ses som något som ska kontrolleras.

Vi har ett demokratiskt opersonligt samhälle vs ett personligt klansamhälle. Det här kan väl liknas med 80-talets Sverige där ”kvinnor kan” dök upp i föreningslivet och växte sig starkare.

Sedan att vi har egna våldsverkare i samhället som njuter över övertaget på något sätt och känner makt genom sitt våldsutövande i relationer är egentligen ett destruktivt grepp. Just pennalismen är effektivt för att skapa disciplin. Det är inte ens värt att försvara i längden och borde fasad ut.

Särskilt när det finns positiva sätt att hantera verkligheten.

Fler lärarassistenter (475)

Ämnet är inget nytt utan dyker upp titt som tätt. Skolan har ju redan ett system med legitimerade lärare, vilket knappast gör pedagogiken enklare.

Exempelvis handlar kommunikation om tillit och intimitet där förtroendet växer, vilket inte alltid är så enkelt att utbilda inom om det förekommit våld i nära relationer, om en sund pedagogiska överordnad ersatts av pennalism eller där sjukdom existerar och inte är reglerad.

Just tillit, närhet och intimitet hänger ihop med pedagogik och är ett sätt att utveckla barn i rätt riktning. Att lärarassistenter kommer in som pedagogiskt stöd är efterlängtat och i grunden bra.

Lärarnas Riksförbund har kartlagt konsekvenserna länge och trycker på: 81 procent av lärarna tycker att deras administrativa börda påverkar undervisningen negativt så de inte hinner förbereda sig.

Vad de flesta backat om är kostnadsförslaget. 475 miljoner kostar grundplåten där kommuner nu själva troligtvis också kommer satsa en motsvarande summa.

Medel till Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation (51)

Ja, det är vad det låter. För den nyfikne kan titta in på delmos.se där de skriver att ”bakgrunden är att riksdagen i december förra året beslutade att halvera Delegationen mot segregations anslag i syfte att avveckla myndigheten. De medel som då togs bort från anslaget har nu återförts.

Anledningen är att Jimmie Åkesson (SD) inte tror på ”ett samhälle som håller samman” och att det är slöseri med pengar. Han påpekar ständigt att ”det går inte” och tar poäng på att ”kejsaren är naken.”

Så till Delegationen för segregation gick 11 miljoner och Jämställdhetsmyndigeheten får 40 miljoner. Generaldirektör Lena Ag säger att ”regeringen nu återställer den budget som det tidigare var tänkt” men som halverades genom beslutet i decemberbudgeten där M, KD och SD fattade beslut medan C och L lade egna budgetar.

Bibehållen fri entré på museer (60)

I M-KD-SD-budgeten skulle den plockas bort 1 april men nu fortsätter sen. Den infördes 2004-2005 och avskaffades av Alliansen 2007. 2016 återinfördes den och nu är dragkampen åter till de rödgrönas fördel. Då med hjälp av C och L.

Stimulansbidrag kulturskolan (60)

Det här handlar om att barn har råd att spela dyra instrument som de lånar. Även dans och andra uttryckssätt sponsras till små barn. Även teater och drama och många andra kulturella kurser. I Nyköping finns ett brett utbud.

Det här var också något som M-KD-SD-budgeten plockade bort, vilket de ansåg bara gödde en redan insatt kulturelits barn. Lite väl ensidig kritik, som på sina håll kan stämma, men överlag handlar det mer om intresse.

Epilog

De två kvarvarande delarna – Hela landet ska växa och Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland – av vårbudgeten kommer också belysas här.