Är utsatta områden svenska fristäder?

Spännande när moderaterna väljer väg i integrationsfrågor. Även socialdemokraterna tampas med frågorna där Sverigedemokraterna mer söker den slutgiltiga lösningen: kasta dem i fängelse.

I Israel som gåt till val har våldet eskalerat sedan raketer skjuts från Hamas-kontrollerade Gaza. Sverige och socialdemokraterna har lyckats reta upp israelerna till den grad att relationen är i princip död.

Samtidigt har vi egna förorter som fungerar som fristäder för hemvändande IS-soldater där familjer lever under svåra förhållanden i krigsläget som upprättats av kurderna. SVT:s Korrespondenterna belyser det fantastiskt. Det är väldigt starka avsnitt.

Kurdistan, Pakistan. Armenien, Assyrien är några stater som skulle kunna ta plats utifrån västerländskt formad tillhörighet som är idealet. Fast när det kommer till kringströvande nomader likt samerna är det födan som styr i ökenlandet och regnperioder är svåra att förutsäga.

I El Salvador är villkoren tuffa. Olika bestialiska gäng styr San Salvador med järnhand, vilket SVT:s korrespondenterna belyser exemplariskt. En polisstat håller grepp om invånarna. Mordstatistiken når oanade höjder. 26 i januari 2019.

När staten svarar med våld och trakasserier föder det mer våld och trakasserier. Människovärdet utplånas och ett extremt utplåningsfilosofi tar vid med bestraffningsmetoder där mord uppmuntras. Blodtörst såldes och ett starkt behov av att krossa allt motstånd.

Faktum är att Sverige kan välja väg. När vi väljer att ta hem IS-soldaterna vet vi att det beror på vår bristande integration – eller i rättvisans namn – deras bristande vilja att integrera. Det är ju trots allt rätt så fånigt att ta på sig falsk skuld vilket lätt händer när desperationsviljan styr.

En fristad är i princip en stad för de som begått allvarliga brott mot mänskligheten som inte har sonat sina skulder. Här kan jag undra vad för slags politiskt effekt det kommer att få. Om det leder till att fler i förorterna kommer att välja SD.

I Frankrike finns det känsliga urbana zoner lite krasst översatt. De står ostadigt på tre ben:

1. De karakteriseras av bostäder som bekostas av samhället, vilket låter som vårt försörjningsstöd där hyran betalas av kommunen med existensminimum. Lägg till barnbidrag med flerbarnstillägg så blir summan högre.

2. Hög arbetslöshet är det andra signumet. I Nyköping försöker kommunen få arbetslösa kvinnor in på barn- och äldreomsorgen genom välriktade projektet. Formellt utlyses tjänsterna med koden som ”ingen erfarenhet krävs”.

3. Låg utbildningsnivå. Det låter tämligen självklart och höga kunskapsbristen öppnar upp för moralpoliser med dogmer där den individuella friheten för kvinnor blir kraftigt beskuren. De får stanna inomhus medan männen äger den sociala arenan.

Så vad är en fristad? Den är redan omnämnd i Bibeln där förbrytare kunde samlas för att undkomma de som ville hämnas. De var sju till antalet och utgjorde en mystiskt del i den annars hårt lagförda verkligheten.

Poängen med fristäder var att de som flydde skulle undkomma med sitt eget liv.

I en global kontext är Sverige en fristad, vilket även den annars mycket kritiska presidenten Donald Trump ansåg att IS-förbrytarna behövde. Så långt sett har humanismen besegrat barbariet och när ”vildarna” som åt människorna i Robinson Cruise blev frälsta kunde de bli accepterade. Fast helt lita på dem kunde han inte, så rädslan att bli uppäten fanns där hägrande under flera år.

Frågan är hur IS-soldater blir räddade. I boken Robin Hood av författaren Howard Pyle finns utsatta område Sherwood Forest. Unga män som tar strängt parti för fattigdomen och förbjuder övergrepp på barn och kvinnor.

Så heroiska tror nog ingen att IS-soldaterna bli. De betraktas som krossade ägg, som aldrig går att laga, för att låna Howard Pyles målande uttryck.