Med tidsandan på vår sida: Från bild till verklighet

Igår var det första kommunfullmäktige i Nyköping. I den lilla staden utan puls för stockholmare som undrat vad som händer med livet när det spenderas mellan östra eller västra delen av ån. Då finns det en del tillställningar med stark lokal förankring.

I några år har jag nu följt det lokala parlamentet. Nyköping är idrottsmässigt uppdelat i olika fotbollslag som numera kan tänka sig samarbeta med varandra.

Byggandet av bostäder är explosivt. Nya stadsdelar dyker upp som svampar ur jorden. När ekonomerna tror på en nedgång börjar andra se ljuset i tunneln. Det är svårt att se en motsvarighet till den byggiver som finns här.

Region Sörmland har satt igång och igår fattades det beslut om en utvecklingsnämnd där S och M ingår och C ville ha plats. Främst gäller det kollektivtrafiken som nu kommer ingå i Region Sörmland. Här fattades det beslut om taxor och resor över regionen.

I skuggorna finns också implementering av vårdkedjan där VfP påverkar.

Från november i år har Nyköping en kommunalskatt på 21:42 kronor, vilket är en minskning med 6 öre! Det gör att skattesatsen ligger på 32:25 kronor för varje skattad hundralapp.

Sedan kom det in synpunkter på så kallade 1) sopmonster vid sopstationer, 2) ett övergångsställe vid Sliparvägen/Norrköpingsvägen, 3) duschrum, tvättautomat och elstolpe för de som semestrar i husbilar samt politiska förslaget 4) att ge högstadium Alpha en socialtjänstfilial samt ungdomsstödjare dagtid.

5) Handlar om att kunna ta mark från markägaren utan att betala ersättning och måste ses i ambitionen om ”ett snabbare bostadsbyggande”. Här handlar det om bristande kommunikation som gått överstyr.

Även andra medborgeliga förslag lades till handlingarna. 6) Koncept för att hjälpa tiggare och hemlösa 7) drömmen om Fritidsgård till Stenkulla.

Varför finns det ingen fritidsgård i Stenkulla? Behovet är tämligen stort då det finns mycket barn i området och Rosvalla känns så långt borta. Kanske skulle jag välja engagera mig för frågan.

Både Brandkärr och Centrum tar tid med att hitta lokal. I Stenkulla kan fritidsgården inrikta sig på barnen i centrum och även ha viktiga samhälleliga ämnen som det klimatsmarta hemmet, läxhjälp där föräldrar med mer kunskaper hjälper andra barn med skolgången, föräldrautbildning, hålla rent i naturen osv. Fritidsnavet vore ett bra namn. Även dans och drama kunde samordnas med kulturskolan så tillgången och närheten ökar.

Medleys lokaler används inte så mycket så det går säkert att få till en kompromiss.

Ett annat argument är att likvärdigheten ökar och barnen från andra kulturer snabbare kommer in i samhället. Risker finns men tidsandan står på vår sida: Från isolering till gemenskap. Från bild till verklighet.