Finns det ens ett hem där vägen tar slut

Nyköping | Hemlösa Diskussionen om de hemlösa fortsätter i Nyköping. Då efter att lokala ledare inom civilsamhället tar parti för de allra fattigaste och utsatta.

Inom socialdemokraterna dyker frågan upp titt som tätt upp för diskussion.

Mitt medlemskap i Hyresgästföreningen har ibland lett in mig på bostadssituationen. Nu är det förhandlingar om hyrorna igen där miljonprogramsområden sparas från marknadshyror. De mest attraktiva områdena kommer att konkurrensutsättas, vilket gör att kompromisser kommer att ske.

Rätt fränt och vågat skulle det vara om gamla SN-huset med utsikt över Nyköpingsån användes för de 73 akut hemlösa i Nyköping enligt Socialstyrelsen.

Stadsmissionens roll i Nyköping är starkt knutet till socialdemokraterna. I Stockholm tog de 2017 inte ens emot 85 000 kr i bidrag från SD. Den är helig på så sätt att den inte offras som valfråga för att verka än mer slitande på de som inte får sina liv att fungera.

Faktum är också att de hemlösa är lika mycket kommunlösa, vilket märks inte minst i närheten mellan Oxelösund och Nyköping. Skillnaden ligger också i resurser och investeringar.

De hemlösa representerar en helt annan värld. Ofta ligger det obehandlade diagnoser bakom uppväxtvillkoren, som heller inte plockats upp av skolan tillsammans med region Sörmland.

Bristen på speciallärare som vigt sina liv till att bana vägen är också försvinnande liten. Deras ledarskap är viktig eftersom eleverna ofta kommer via ingripande från polis och domslut som prövats av åklagarväsendet frågor och nämndemännens samveten.

Socialdemokraterna har varit starka i samtliga grenar utom hos läkarna, vilket märks inte minst i nederlaget i valresultatet. Styra över speciallärare eller läkare är inte enkelt av den enkla anledningen att generaliseringar saknas. Snarare kan de organisera motattacker om inget händer enligt deras tycke. På gott och ont naturligtvis där det inte saknas exempel men de är smaklösa.

I fasta platser rör det sig om två. Om 72 är akut hemlösa är det 9 som kämpar dagligen för uppehälle. Det finns god tillgång till källarlokaler där de allra mest centrala är åtråvärda. De sover hellre på Öster än Stenkulla. Väster har nog inga problem eftersom saknar till och med parkeringsplatser till gästerna där hyresgästerna eller bostadsrättsinnehavarna anmäler direkt till trygghetsjouren som jobbar dygnet runt.

Fast SN-huset är idealiskt för Stadsmissionen. De finns ju ett akutboende ett stenkast från Medborgarplatsen.

Hemlöshet berör. SVT:s journalistiska experiment kastar ljus över situationen. På stadsmissionens akutboende erbjuder stadsmissionen en trygg plats där de stöttat genom Motiverande samtal och Reparativ rättvisa för ”män och kvinnor från 20 år i hemlöshet med missbruk eller psykiska problem”.

Wikipedia: Tanken bakom reparativ rättvisa är att brottsoffret själv får tillfälle att berätta för gärningspersonen om hur brottet påverkat livet och vardagen samt att få upprättelse. Socialstyrelsen har en mer omfattande beskrivning av Reapatativ rättvisa.

Socialstyrelsen om Motiverande samtal: Det handlar om att försöka förstå genom ett empatiskt och reflekterande lyssnande, inte argumentera när klienten inte ser någon anledning att förändras utan i stället undersöka varför (engelska: roll with resistance) och stärka klientens tro på sin förmåga och möjligheten till förändring.

För Stadsmissionen tror jag det också viktigt att inhämta de mer europeiska kunskaper om Marte Meo.

Epilog

Kent:

Så finns det någon mening i att säga förlåt
Finns det någon väg som leder oss hem
Finns det ens ett hem där vägen tar slut
Kan du förlåta?
Jag kan förlåta
Jag har bara alla mina jävla ord
Alla de där stora tomma orden
Finns det någon mening i att vänta på
Förlåtelsen förlåtelsen?

Så kommer det nog alltid att kännas för en barn som växer upp till vuxen ålder att det enda som finns är skrivna ord som når fram till andra. Tidigare var det den ordlösa kommunikation och leken som fortsatte till psykologisk mättnad och tillfredställelse och självförvållade förstörelse av bytet, sin egendom. Det som glömdes bort var vardagsguldet i orden: benämningens betydelse.