Det finns en tid när allt hopp kommer hänga

NYKÖPING | Lokalpolitiken till all ära. Erik Carlgren slutar i slutet av januari på det nya året. Det svider i skinnet när jag tänker på den modiga kommundirektören, 64, som dessutom får avgå med 24 månadslöner med nära 100 000 kr.

Enligt SN så beror det på förnyad styrmodell. Samtidigt har det under ytan pågått diskussioner om en mängd saker. Om möjligt tror jag att Carlgren får gå på grund av den urusla kontakten som kommunen haft med Eberspächers ledning.

Samtidigt blir det här ett klassiskt kommunalt drev nu. Anna af Sillén (M) är kritiskt då kommundirektören skulle gå i pension i september i år och det blir dyrt för skattebetalarna.

Socialdemokraterna i Nyköping spär ytterligare på bilden av partiet som kontaktlöst gentemot vanliga arbetare och frikostig omsorgsfull mot karriäristerna i partiet och de egna tjänstemännen. Det är den gängse kritiken på Youtube.

Ofta sker sådana här känsliga rockader i början av mandatperioden, vilket är en önskan att kunna rekrytera en kommundirektör som passar både S, MP och C främst.

Nu är det direkt orättvist att belasta S på riks- eller kommunnivå i Nyköping för att vara en belastning för MP:s valnederlag. De har om möjligt fått för stor frihet och själva saknar ett självkritiskt öga som ständigt är närvarande i S där delar av Olof Palme och Anna Lindhs medarbetare finns närvarande i Nyköping.

Eller för den delen att Göran Persson ibland dyker upp på sammanträden i Sörmlandsbanken där ledningens VD Joacim Lindgren troligtvis drabbats av ekonomisk fartblindhet och förlorat helt känslan för ditt och mitt. För honom önskas det inga vederlag mer än gallergrinden.

Så det är inget lätt uppdrag kommundirektör Erik Carlgren haft att i 38 år arbeta med Nyköpings utveckling där han började som rektor och balanserat över en mängd konfliktområden.

Någon form av litterärt arv till Nyköping vore passande i sammanhanget. Ibland saknas det nyanser i den lokala vältaligheten över gamla byggnadsminnen.

Fast jag tror 24 månader med lön innebär tystnad.

Så Kents ”Skyll inte ifrån dig” får täcka tiden:

Det är sånt här som är farligt med minnen
Plötsligt ser du hur åren bara rinner iväg
Och ingen vet varför det blev som det blev
Du kan inte blunda för allt du inte vill se
Det finns en tid när allt hopp kommer hänga
På den svagaste länken i kedjan
Men du ska resa dig upp
Du måste resa dig upp igen min vän