I mitt står det still hur jag än springer

SAKFRÅGOR | NYKÖPING | Det undgår knappast någon politiskt intresserad att Annie Lööf (C) har bestämt sig för ett samarbete med Stefan Löfven (S) som har sträckt sig ovanligt mycket i förhandlingsarbetet.

Förslagen, eller utkastet, som Annie Lööf refererar till under presskonferensen kl.16 i fredags har varit kända sedan valrörelsen. Förstatligande av skolan innebär att makten flyttas från barn- och ungdomsnämnden till Skolverket.

För en kommun i Nyköpings klass innebär frågor kring skolan en fjärdedel av budgeten. Närmare en miljard kronor under ett budgetsår. Frågan kommer att undersökas och remisserna lär vara pessimistiska. Hur ska lärarna lyckas där polis och arbetsförmedlare misslyckats? Staten har för länge sedan förlorat sin gamla auktoritet i tidsandans jordnära likvärdiga vardag.

Även värnskatten och de höga marginalskatterna är aktuella. Att räkna ut sin skatter kan vara klurigt. Det är först vid högre summor som det blir kännbart med skatter. Exempelvis fungerar fallskärmar mer i form av utbetald lön i månader istället för engångssumma. Annars tar skatteverket mer än 50 procent.

Rykten om dubbelbeskattning gör fallskärmarna fiffigare men också förhatliga när 24 månadslöner utbetalas till avgående direktör för Region Sörmland som lades ner.

Nu blir det även intressant för individer att bygga upp ett eget elkraftverk med hjälp av solceller och vindkraft. I utkast till sakpolitisk överenskommelse föreslås (24) att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, till exempel i solceller och solvärme, eller i vindkraft till havs eller på land.

Gällande turordningen (20) på arbetsplatsen handlar det om att tydligt göra undantag från regeln utan att godtyckliga uppsägningar på något sätt accepteras. Ja, vilken arbetare har inte drabbats av godtycke?

Arbetsrätten kommer därför bli väldigt omdiskuterad, vilket styrs upp av regeringen om svenska modellen inte fungerar tillfredsställande. Det här lär nog inte gå obemärkt: Om parterna når en överenskommelse om hur LAS ska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet ska regeringen istället lägga förslag i linje med parternas överenskommelse. I annat fall genomförs utredningens förslag.

Parterna måste alltså komma överens. Om regeringen får bestämma ensamt lär båda parterna drabbas negativt eftersom avtal mellan parterna är som att släpa ett äktenskap där barn finns inblandade inför domstol. Kännbart och smärtsamt för båda parter som ger upp sin vilja.

Enda skillnaden att inte använda underifrånperspektivet är hos polisen och försvarsmakten, eller i allra högsta grad familjen, handlar ytterst om att kommunikationen ska fungera. På samma sätt är det viktigt med att Sverige har en regering eftersom det befrämjar kommunikation och stabilitet.

Det finns också gott om nytänkande

Socialdemokraterna har lyckats på regeringsnivå. Om nu allt går vägen, det omöjliga kan hända att Vänsterpartiet tar på sig rollen att straffa det liberala samarbetet och gå mot nyval. vänsterpartiets gruppledare Niklas Franzén i Nyköping tycker att det finns en gräns för hur långt lojaliteten kan gå.

Det är väl uppenbart att socialdemokraternas samarbete med vänsterpartiet av ideologiska skäl får stryk. Här handlar det ju om att döda det gamla skimret mellan partierna.

Återigen, vad händer om centern och liberalerna inte samarbetar? Då är förödmjukelsen och försändelsen ännu större. Nu kan vänsterpartiet ändå sälla sig med socialdemokraternas vänstergrupp som tycker likadant men fått bita ihop.

Nu till industrin i Nyköping som blöder.

Kommunalrådet Urban Granström har halvår på sig för att 280 personer mister jobbet plus att 450 personer mister jobbet när Eberspächer varslar i Nyköping. Här får näringslivsminister Mikael Damberg ärendet direkt i knät.

På onsdag vet vi svaret.

Lite tröstande ord från Andromeda med Kent:

Hjärtat blir aldrig fullt
En livstid ska få plats där
Allt det här och mer
Det vi förlorade det vi vann

Låten i sig passar för flera ämnen.

Andromeda betyder här både en avlägsen galax men även djup sårad vänskap.

Klockan 11.40 lämnar Jonas Sjöstedt (V) sitt besked till talmannen. Så vi får då veta om omröstningen fram tills på onsdag blir en rysare eller tid att lösa svåra knutar.

Synd är ändå att kommunikationen mellan Nyköpings kommun och Eberspächer fungerat så dåligt. Helt kasst, vilket kommer vara melodin framöver från de uppsagda i stugorna. Ingen vidare insyn eller särskilda privilegier här.

Återigen blir behöver av vardaglig kommunikation tydligt här men även nätverksbyggande. Här hade det varit viktigt att stödja Eberspächer genom de kontakter som finns i Tyskland vars enda uppgift var att fånga upp svenska intressen.