Hur stärks tilliten i samhället?

STOCHOLM | NYKÖPING I helgen bestäms nu Sveriges öde på riksnivå. Vem som ska styra i regeringen har kokats ner till hur statens resurser ska fördelas och även sätta regelverket för myndigheterna. Här är försäkringskassan och arbetsförmedlingen de som främst är i fokus på sociala medier.

Inom liberalerna väger både LSS och försvarsmakten rätt så jämt. De har även skolfrågorna vid sitt bord, men det har alltmer blivit likställt med ett kamikazeuppdrag som ger odelad effekt.

Själv tror jag dessa kamikazeuppdrag är rätt så vanliga inom politikens korridorer. Nu när mandatperioden löper ut i år i nämnderna här i Nyköping försvinner också flera heltidspolitiker från socialdemokraterna. Även vissa rockader kommer svida.

Det som varit framgångsrikt är tillitsutredningen som bygger på att stärka individer och därigenom skapa ett samhälle där tillit är drivkraften.

Tillit är en egenskap som får en människa att fungera. I ett samtal med en läkare frågades varför en människa kan tappa minnet: ”Det saknas tillit”, var läkarens svar.

Frågan är om det går att reparera ett samhälle där det saknar tillit. Om det finns tillit – hur fördelas tilliten till andra.

Hur stärker vi tilliten i samhället?

Naturligtvis går det inte vara naiv. Tillit kan missbrukas och där den saknas kommer den att förväxlas med missförstånd.

Jämlikhet, trygghet och solidaritet är värderingar som finns. Vad jag saknar är broderskap. Idag är den förankrad i tro och solidaritet hos socialdemokraterna. Med uttrycket ”broderskap” finns det en längtan, ibland nästan med positiva undertoner, efter att män tar ansvar.

Så, mitt svar blir här att anamma broderskapet, fast egentligen är broderskapet en förgrening under faderskapet. Det ansvaret är störst och handlar om att prioritera och väga sätta tilliten i centrum, även när den missbrukas och sätts ur spel.

Då av den enkla anledningen att tilliten rättfärdigas av en ihärdig kontroll som säkerställs till en gång. Det blir ett sätt att hantera kritikerna som tycker att det blir för mycket av det goda.

Dessutom handlar det om att skapa så mycket positiva möten med människor som gör det möjligt att bygga relationen. Då blir ett tillfälle där bristerna räknas upp uthärdliga eftersom botemedlet redan finns närvarande i flera positiva möten som lagras i en bank mellan två människor som det går att ta ur när krisen väl kommer.