Man ska inte gå omkring och bli utsliten

NYKÖPING | REGION SÖRMLAND De politiska kompromissernas tid är här nu i Nyköping och börjar sätta sina spår efter årsskiftet. Sjukvården och skolan är i särklass de största frågorna som även kommer bevakas här framöver.

Sörmlands Nyheter har ju sin bevakning på det lokala livet i Nyköping. Nu de har även lång tid haft insyn i hur socialdemokraterna fungerar i kommunen. När centerpartiet får ledande positioner i nämnder kommer det även sätta sin prägel på samarbetet.

Behöver samarbetet vara dåligt? Alltså, varje kommun har ju valt sin egen väg i Sörmland. I Katrineholm styr socialdemokraterna med moderaterna. Frågan är varför kommunalrådet Göran Dahlström (S) lyckas med att samla 46 procent av väljarna bakom sig? Att han sedan väljer att samarbeta med moderaterna borde vara ett blunder när han i princip kan söka samarbete på vänsterkanten.

Nu kan nog journalisterna på Katrineholms-Kuriren och Sörmlands Nyheter skapa sig en bättre journalistisk uppfattning än mig. Min är främst politiskt.

Göran Dahlström lägger sig i exempelvis när personalen skriver om stressen i hemtjänsten på sociala medier. Så vad säger han till dem? ”Personalen skriver (Facebook) att de önskar en dräglig arbetssituation. Jag tycker att en arbetssituation ska vara mer än dräglig, den ska vara bra.”

Vad säger Dahlström till cheferna? ”Cheferna måste lyssna på undersköterskorna som i sin tur måste lyssna på planerarna.” Det där med ”lyssna” känner de flesta till och handlar om att vara inkännande och respektera att motparten också har känslor.

Genom att lyssna och komma till deras nivå så får chefen en unik bild av verksamheten. Sedan ger chefen struktur till verksamheten, alltså ett program. ”Planering är ingen raketforskning. Det finns program för sådant”, säger Göran Dahlström till Katrineholms-Kuriren.

Turordningen här handlar om att undersköterskorna behöver lyssna på planeringen, som är en grundläggande struktur hur det fungerar. Exempelvis använder Volvo i Nyköping sig av Lean-metoden precis som Scania i Södertälje. Då finns det en synlig arbetsordning som är en tavla som arbetarna går till för att plocka upp nästa arbetsuppgift. Tavlan är hierarkisk.

Inom sjukvården men även inom socialtjänsten som skolan och även Svenska kyrkan handlar mycket om själva bemötandet. Det ska aldrig vara svårt att redogöra resultat eller påvisa resurser eller bygga upp dem, som Marte Meo gör i kommunikationen.

Lean kan jag tycka är näst intill att fördumma de personer som gör arbetsuppgifterna. De är bra på att göra en sak, och lär sig att kommunicera utifrån en ordning, men det saknas något.

Lite snabbt svarat saknas det en djupare förståelse för glädje och positivitet.

Marte Meo lär också ut meningen. Vad är betydelsen av ett glatt ansikte? Det är oftast trygghet och tillit.

Marte Meo förnekar inte problemen utan använder dem som en arbetsbeskrivning. Den plussar inte ihop två vilt främmande människor utifrån någon diffus bild om personkemi utan tittar exakt på de faktorer som bygger upp relationen och maximerar dem.

Kommunikation med intoning som är en mer avancerad form för att lyssna in använder hela personens sätt att uppleva den andra. När de möts i ögonkontakt så sker en naturlig överföring. Därefter kommer benämning som är positivt fokuserande. ”O, den bilen”. ”O, den patienten.”

Här är de små orden otroligt värdefulla. Varje litet hummande eller annat subtilt småord som ”mmm”, eller ”just så ja” fiskas upp och när det naturligt positiva blir hittat så förstärks det.

Hierakin i Marte Meo är också viktig. Kommunikation förutsätter fasta roller – vilket är luften den andas. Annars fungerar i princip inget ansvarskännande, som i det här fallet handlar om att vara inkännande. I skolexemplet från Göran Dahlström så ”benämner” han följande hierarki ordning: först ger han direktiv till förvaltningschefen, som pratar med arbetsgrupperna och så löser chefen problemen som sedan följs upp under en bestämd tid under kommunstyrelsens möten. I det här fallet under hösten.

Platt organisationsstruktur är på sätt och vis farlig eftersom det uppstår en osund kommunikation.

Alltså ingen långbänk här. Kommunikation handlar om millisekunder. Här går det bara att observera och filma med kameran.

Sedan säger Dahlström det absolut viktigaste: ”Det här gäller våra gamla som vi naturligtvis sätter i första rummet.” Samma axiom (slarvigt förenklat huvudprincip eller tes) gäller när barnen sätts i centrum.

Sedan gjuter Dahlström olja över de uppröra vågorna. Först genom att inte tysta ner kritikerna utan utgår från tillit: ”Men han tycker att det är bra att de som upplever problem berättar om det på sociala medier. Han hoppas dock att personalen först går till chefen”. Varför ska de som jobbar gå till chefen? Av den enkla anledningen att ”man ska inte gå omkring och bli utsliten”.

EPILOG: Med det här långa exemplet vill jag visa på hur viktig kommunikationen är i den kommunala organisationen och att vi socialdemokrater i Nyköping har en del att lära av kamraterna i väst.

Om vi vill vinna nästa val så att säga.