Våra drömmar är som filmer vi såg som barn

NYKÖPING | SKOLAN | Det planeras att bygga en förskola i Tystberga, skriver SN. Det var när jag besökte Horsvik och pratade med en smått irriterad sjuksköterska som påstod att det saknades platser för barnen i Tystberga. Hon avvägde att börja arbeta i Södertälje med hotet att lämna lasarettet i Nyköping för sakens skull om hon inte fick sin vilja igenom.

Länge sopades skolfrågorna i landsbygden per automatik bort. Idén var att skapa en stor skola enligt Nyköpingsmodellen som samlade flera små och därigenom bli mer kostnadseffektiv men också bidra till ökad social gemenskap. Det uppstår sällan en kris om det inte är bra först. Det var väldigt bra med Alpha, som är storskolan som ritades av Carlstedts Arkitekter som ligger synligt i staden och är de som får de viktigaste anbuden från offentliga förvaltningar som kommunen och landstinget.

Nu planerade ingen för att papperskorgar kunde sättas i brand. En skitsak kan tyckas, men det kostade Kent Pettersson (S) ordförandeposten i barn- och ungdomsnämnden. Impopulariteten späddes också på när Skolinspektionen besökte Tystberga skola. Där fanns en inhemsk svensk kultur som kan likställas med samma inbundenhet som finns i Brandkärr.  Den kulturen har inte böjt sig varken för Svenska kyrkan i snart femhundra år och varför skulle den då böja sig för Skolverket? Fast, det här var ingen mindre än statens skolinspektion med både större befogenheter och djupare kunskaper än någon annan. Så en lokal konflikt mellan tjänstemännen och urinvånarna – ej medräknat sjuksköterskan – eskalerade till Skolinspektionen som tillbringade flera dagar på platsen för att bilda sig en egen uppfattning av konflikten.

Beslutet lät inte vänta på sig: ”Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 och 27 §§ skollagen (2010:800) Nyköpings kommun att vid vite av 1 000 000 kronor senast den 28 september 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen.” Nu lyckades kommunen att åtgärda kraven på lärare som håller sig till läroplanen och ger även särskilt stöd till elever utifrån deras olika förutsättningar och behov.

Alltså, så att de resurssvagaste eleverna också lyckas att uppnå läroplanens mål.

Inte nog med papperskorgar som brann stup i kvarten på Alpha blev de associerade med brända bilar i Brandkärr, så visade sig fyra till fem månaders inlåsning orsaka mögelskador i de skolor som var byggda med början från 1960-talet. Lägg till asbestsanering som anses kostsamt då det kräver noggranna genomgångar med mätinstrument. Så beställdes paviljonger där eleverna skulle få vara i, men de blev inte godkända. Just den här sortens nyheter gick om varandra under våren.

Med Centerpartiet kom också något som inte kommer att ses med blida blickar: Den höjda skolpengen. Nu är den inte fastslagen, men kommunalrådet Urban Granström (S) gjuter olja över vågorna och menar att det också går till elever med störst behov men också till de högpresterande eleverna med ökade behov av stimulans. För socialdemokraterna blev det en kompromiss i kompromissen. För Centerpartiet och Alliansen i förlängningen blev det att de som jagar efter högre mål också får en extra peng.

Beroende av vilken falang man tillhör i socialdemokraterna så går vissa förslag igenom medan andra betraktas som mer liberala. I kultur och fritidsnämndens idrottsutredning/program har begreppet ”hets” blivit förknippat med ”prestation”. Ordet ”elit” har varit förhatligt, trots att Rosvalla har det inslaget. Just de här till synes svårlästa konflikterna kan vara svåra att skönja för blotta ögat.

Ett sätt att stävja höga prestationer är att bygga på en god självkänsla och ett gott självförtroende. Där tror jag det är viktigt att undvika de värsta fallgroparna som leder till att den inre strukturen förstörs på bekostnad av den yttre strukturen.

Det är som i låten ”Vi är inte längre där” av rockgruppen Kent:

Jag tar tåget hem från sommaren
För en middag med min bror
Han är det närmaste jag har en vän
Vi pratar smått och stort
Det var inte förrän jag fyllt 24
Som jag äntligen förstod
Att det viktigaste vi har i livet
Är blod på blod
Vi går långsamt hem från kyrkan
Har sagt farväl till mammas bror
Förbi slussarna där pilen stod
Men vi säger inte ett ord
Våra drömmar är som filmer
Filmer vi såg som barn
Och de utspelar sig på natten
Men vi drömmer bara på dagen

Därför är det viktigt att också förstå bortom prestationshetsen finns något annat.