Så jävla dum är jag

NYKÖPING | SKOLAN. Redan nu märks det av en del gissel och gnissel. Skolpengen som blev en stor eftergift till ökade resurser till friskolor i Nyköping. Med tanke på att ökad skolpeng leder till ökade vinstuttag som bekant är politiskt oreglerad och saknar regelverk.

Den stora osäkerheten kommer därför bli vid kommunala upphandlingar där det nu kan bli två linjer som börjar gälla för tjänstemännen. Nyköpings kommun har särskilda riktlinjer för mutbrott av olika slag vilket avskräcker lobbyverksamhet.

I praktiken hamnar socialdemokraterna i sin paradgren på efterkälken vilket inte minst smyckas med Kent Petterssons avgång som ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Jag kan bara ana surhetsgraden i det här äpplet.

Arvodet för ordförandeposten i BUN är det högst arvoderade.

Samtidigt klarade sig socialdemokraterna med att behålla ordförandeposten i kommunstyrelsen med Urban Granström (S) och ordförandeposten i kommunfullmäktige med Carl-Åke Andersson (S). Det sistnämnda är arvodet betydligt lägre.

Att centerpartiet bestämde sig i sista stund handlade om just skolfrågan som gick förlorad från socialdemokraterna.

Samtidigt motionerade centerpartiets Martina Hallström med sina forna alliansvänner i kommunfullmäktige igår.

Motionen är daterad till 15 oktober 2018 och då pågick förhandlingarna mellan partierna och ingenting var bestämt.

Smått komiskt blir det nu när centerpartiet ska kvalitetssäkra sina egna beslut för konsekvensanalys. Det här måste naturligtvis ses i ljuset av att Nyköping drog på frågan mellan blocköverskridande samarbete i 43 dagar.

NYKÖPING | LANDSTINGET

Även landstingsfullmäktige var turbulent idag vilket går så här i efterhand att följa på webben. Här har socialdemokraterna haft ovanligt mycket tur som inte förlorat något mandat från förra mandatperioden. Här var Christina Söderling (S) uppe flera gånger i talarstolen.

Något som är en smärre bomb släpptes redan i kommunfullmäktige i Nyköping:

Letar jag på regionförbundet Sörmlands hemsida så finns svaret där. Här har kompromisserna med VfP fått gälla. Regionförbundet med Viking Jonsson (S), Vingåker fick gå i graven. På sitt sista möte fick Jan Norberg (VfP) vara ordförande. I SN 14 nov 2018 säger han: ”Från mina erfarenheter i näringslivet är jag van vid budgetar på fem till sex sidor, här är det drygt femtio. Frågan är om politiken skapar extra arbete för att få tjänster att fylla”.

Så där ja. En från golvet golvar hela regionförbundet Sörmland.

Så även här har Monica Johansson (S) fått betala ett högt pris för samarbetet med VfP.

Det här är naturligtvis något jag anat länge. Att ”leda genom att följa” tror jag är vägen framåt. Nyköping är extremt konservativ med arvoden. Här mäts saker och ting i kunskaper.

Att VfP nu samarbetar med S är bra. De smälter in.

Frågan handlar ytterst om samarbeten och interna styrkeförhållanden inom socialdemokraterna i länet men också om att landstinget blivit möjligheter att göra politisk karriär och fartblindhet.

VfP är dock väldigt försiktiga i sin kritik och utför dessutom jobbet – utan något annat egenintresse i politiken än att göra sig förstådda och sätta patienten i centrum.

Så visst, att ha lite Marte Meo på ledningsnivå är aldrig försent. Kommunikation är grundläggande. Att ge och ta och dela med sig handlar ytterst om turordning som är naturligt given. Det borde heta solidaritet.

I Falska Profeter av Kent har Jocke Berg satt ton på orden:

Du säger att jag valde min exil
men jag såg det som ett uppdrag
Ett förtroende
Och även självvald ensamhet förändras när
åren går till en annan sorts ensamhet
Det bästa i mitt liv kan varken
lånas eller köpas eller säljas
Det bästa i mitt liv måste jag våga ge
Först då är det förtjänat
Förtjänar jag dig?
Tror du att jag pratar om förenklad
mytologiserad kärlek?
Nej nej
Jag pratar om gemenskap, förståelse,
solidaritet & vänskap
Så jävla dum är jag

Så snacka skit ni bara, jag skiter i det. Så jävla dum är jag.