Nu snurrar vi vår jord igen

NYKÖPING/INSYN/SKOLAN. Veckan som gick till minnes som en grå vecka i grå och svart mörker när solen är på andra sidan av jorden. Flera partier har haft nomineringar klart inför nästa år efter att S, C och MP valt att samarbeta.

I kommunen så hade socialdemokraterna alla sex nämnder fyllda med ordförande mellan 2014-2018. Efter årsskiftet är det tre av sex. En svår förlust och bakom resultatet döljer det sig mycket.

(-) Efter förhandlingarna och urvalsprocessen har fastställts så har socialdemokraterna förlorat barn- och ungdomsnämnden som anses vara den viktigaste och tyngsta nämnden. Där förväntas Carina Wallin ta över som vice ordförande efter att ha varit ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Hon har bland annat stått rakryggat upp mot nazister som utnyttjar föreningsfriheten i Nyköpings kommun.

(+) I bygg- och tekniknämnden som anses vara en ankare med lång erfarenhet inom socialdemokraterna med ledning av Carl-Åke Andersson sedan förra mandatperioden. Han förväntas vara kvar på posten med kritik om dubbla poster i presidiet i kommunfullmäktige (KF).

(-) I kultur- och fritidsnämnden får Gunilla Andersson ta över rodret som vice ordförande efter att lämnat UAIN.

(+) I socialnämnden förväntas Marjo Gustafsson fortsätta även den här mandatperioden som ordförande. Här får hon troligen sällskap av ledamöterna Lennart Halvarsson och Ulla Jansson. Marjo är nog den populäraste ordförande som Nyköping haft genom tiderna.

(-) I UAIN, nämnden för utbildning, arbete och integration förväntas Kent Pettersson få vice ordförandeposten från socialdemokraterna. Han får troligen ungt sällskap av Sahro Hashi och Ludwig Gustafsson som varit sekreterare och skött socialdemokraternas lokala hemsida. Kent är som bekant gymnasielärare.

(+) I vård- och omsorgsnämnden lämnar Veronica Andersson ordförandeposten och andra uppdrag i kommunen till förmån för Sofia Amloh som blir ordförande. I sitt gäng får hon sällskap av bland Andreas Ekstrand och Fekade GabreMichael. Två underbara personer!

Det som märks mest är en oro kring integrationen i skolan som läraren Annelie Dahling Brash lyfter upp. Hon skriver: ”Har alla barn i dagens skola samma möjligheter till likvärdig utbildning och att välja sina framtida liv när det fria skolvalet sorterar ut barn beroende var de kommer ifrån eller vilka deras föräldrar är?

Det här tål ju att diskuteras mer allvarligt. Skolverket har på ett tämligen ödmjukt sätt tagit ansvar för ”skolsegregationen”. Generaldirektör Peter Fredriksson kommenterar detta också på DN Debatt 5 juni 2018 i tio punkter som jag väljer några att kommentera: ”3. För att åtgärderna mot lärarbristen ska fungera kan inte varje enskild rektor lämnas ensam i arbetet. Det krävs att skolhuvudmannen har funktioner på central nivå som håller ihop och driver arbetet systematiskt och långsiktigt.”

Här har jag fått uppleva att rektorerna är mellanchefer med stort ansvar som de upplever få lite uppbackning för. Milt sagt. Varifrån beröringsskräcken uppifrån kommer ifrån vet jag inte. Frågan är känslig vilket varnar för att stora hajar simmar och lurar för att det ska förbli så.

Ofta handlar det om synen på ledarskap. Jag tror på att följa genom att lyssna. Leda genom att bygga upp det positiva.

Förslag fyra handlar om att bygga bort segregationen och öppna för nya möten mellan olika elevgrupper utifrån socioekonomisk bakgrund.

Förslag fem handlar om ett ökat samarbete mellan kommunen och fristående skolor. Då istället för konkurrenstänkande. Bland annat vill de fristående skolorna höja skolpengen. Här tror jag på ökat samarbete.

Striden mellan socialdemokraterna och moderaterna var att Enskilda skulle få SN-huset med argumentet att på samma gata finns en skola med en mindre lekyta. Sedan så planerade socialdemokraterna en ny skola på Brandholmen som väckte starka reaktioner då det finns noll tolerans för otrygghet i den här staden. Nu blev det varken eller.

Förslag sex handlar om aktivt arbeta för trygghet och studiero.

Förslag nio tycker jag också är relevant för Nyköping: ”En viktig framgångsfaktor är när de kommunala skolpolitikerna eller den fristående skolans styrelse är kunnig och beslutar om strategiska mål snarare än kortsiktiga och operativa mål. Att skolcheferna ger de lokala skolpolitikerna kunskap är viktigt.”

Sedan är förslag tio aningen luddigt. ”Att utarbeta en gemensam modell för det systematiska kvalitetsarbetet” låter diffust.

Att ha en fungerande kommunikation borde vara intressant för samtliga. En sådan måste alltid vara individuell och gå att både filma, dokumentera och diskutera.

För att långsiktighet ska kunna fungera krävs det också överskådlighet. Det gäller att välja en metod och skapa ett resultat för den. Risken är naturligtvis att några sviker och då blir det pannkaka när valet närmar sig eller som förra skolåret var.