Demokratin sjukvårdens dilemma

Att göra jobbet, så skulle jag vilja beskriva nödvändigheten för att bedriva en god sjukvård. Lite radikalt är det också att ha samtalsgrupper på respektive avdelning för att underlätta förändringsarbetet. Det viktigaste med samtalsgrupperna är inte mer hets, utan ett uttalat syfte där medvetenhet ska öka utan pekpinnar från interna maktpositioner.

Hierarki är viktigt i sjukvården. Det markeras genom högre utbildning och högre lön. Vetenskap och beprövad erfarenhet är också viktiga råmärken. Tittar man närmare så finns det ett stort behov av att befrias från positioner, prestige i pengar och ”bara vara”.

Arbetsuppgiften kräver medvetenhet och den är lätt att reglera. Förutsättningslösa samtal är därför extremt viktigt. Samtalen måste också vara skyddade, gemensamt överenskomna om att det är varje individs rättighet i en demokrati.

Att arbetsplatsen ska vara en demokrati var en av Olof Palmes viktigaste drömmar. Han lade ansvaret på facket, men jag tror att delar av fackets uppgifter också behöver få stöd – direkt på arbetsplatsen.

Tendensen i Sörmland är att samtalen är riggade. En extrem styrning där orden inte får ha utrymme att produceras. En sådan atmosfär inbjuder till att vården är svårtillgänglig.

Den inbjuder också till en kontraproduktiv stämning där fler insjuknar i psykisk ohälsa för att åsikterna om möjligt är starka omkring personen men ingen samtalar med människan.

En demokrati ska alltid vara bra på att lyfta fram fria forum.. Den enda kritiken mot dem ska vara att de är fria och inte riggade och att vem som helst oavsett befattning eller position i organisationen får delta och endast representera sig själv, jag och mig.

Fri från politiska åsikter, från ensidig kritik och råd till andra, men med relevanta frågor, försiktig undran och önskemål som inte känns betungande. För de som jobbar på sjukhus.

Exempelvis kan en framgångsrik narkossjuksköterska ha hela havet stormar hemma. Barnen far illa och lider av psykiska besvär.

En demokrati måste ha ett kärleksfullt samvete och medvetande. Det måste också få plats för dynamik i en sjukvårdsorganisation som landstinget Sörmland. Arrogant, dominant beteende ersätts med att föregå med gott exempel, vilket borde vara typiskt sörmländskt.

Jag brinner för demokratin – och det gjorde Olof Palme också. Solidaritet med behov borde inte göra någon stressad. Det borde skapa engagemang och gemenskap. När behoven är mättade blir människan nöjd.

Kanske kan landstinget Sörmland vinna förtroendet tillbaka igen.

2 reaktioner till “Demokratin sjukvårdens dilemma

Kommentarsfunktionen är stängd.