Högt ärade sjukvårdsarbetare

Kors i taket! Ibland händer det en del under inom politiken. Vård för Pengar och socialdemokraterna i Sörmland har börjar samarbeta, skriver Eskilstuna-Kuriren av personallandstingsråd Jacob Sandgren (S) pressmeddelande.

Tidigare var spekulationer om olika partiet med Vård för Pengarna var med alliansen, eller med socialdemokraterna och centerpartiet, så var det favoriten med alliansen med 70 procent och endast 20 procent med de röd”gröna”, enligt Eskilstuna-Kuriren igen.

Idag meddelar SN om förhandlingsarbetet. Att det gick fort och det var med besked, vilket drog undan mattan för moderaterna och kristdemokraterna som varit lokförarna i maktskiftet tidigare i landstinget.

Olof Palmes tyckte att medbestämmandet på arbetsplatser skulle öka kraftigt. Det var avgörande och en viktig del i demokratisering. Palme ansåg att löntagarna besatt en obestridlig och unik kompetens. I boken Att vilja gå vidare skriver han: (1974, s.46f)

Det måste finnas ett samband mellan basarbetet och strävandena att påverka samhället i stort. En ökad centralisering får inte innebära att man söker beröva människors möjlighet att ta ställning till och påverka de och påverka de beslut som måste förbli centrala. En ökad möjlighet att påverka samhällsstrukturen i smått får inte innebära att man sviktar i ansträngningarna att förändra samhällsstrukturen i stort.

Vidare tyckte Olof Palme att det var en vanföreställning att det finns frågor som är för stora att vanliga människor ta ställning till. Demokratins yttersta innebörd är att den är åtkomlig, möjlig att påverka för var och en.”Vården kommer närmare invånarna”, skriver VfP i sin budget för 2018-2020. De vill avsätta 135 miljoner till personalen för att orka och vilja arbeta kvar samt ökad bemanning på vårdgolvet. 200 miljoner för att avsättas till fler vårdplatser och 300 miljoner för att häva nuvarande sparbeting på vården.

Just den här diskrepansen som byggts upp mellan den administrativa överbyggnaden och personalen på golvet har rimmat illa med socialdemokratiskt politik. Så jag är glad att Monica Johansson (S) och Jacob Sandgren (S) väljer väg. Faktum är att jag skulle gjort samma sak själv.

Att lyssna och tona in sin hela politiska varelse till de som skriker och känner sig uppgivna på vårdgolvet är grundläggande socialdemokratisk politik. I preliminära valresultatet 2018 fick VfP hela 34,4 procent i Oxelösund och i Nyköping 35,3 procent. Jämfört med socialdemokraterna som i Nyköping fick 23,8 procent och i Oxelösund 30,1.

VfP vill också samordna vårdkedjan mellan landstinget och kommunen. Något som brister grovt idag gällande psykiskt sjuka och/eller äldre.

Det borde inte kommit som en överraskning. För mig är socialdemokraterna de som lyssnar på väljarna och verkställer beslut i demokratisk anda. Återigen lånar jag Olof Palmes ord: ”Vi behöver inte vara några värnlösa offer för anonyma krafter som vi inte kan påverka, expertbeslut som vi inte kan förstå, politiska avgöranden som inte redovisas och vi inte kan återblicka”.

Palme trodde aldrig på någon elit som kunde åberopa makten genom högre visdom. Han var emot teknokrati, expertvälde och fåtalsvälde. De avgörande besluten för samhällsutvecklingen låg i värderingar.

Kritik och debatt borde vara stimulans, och inte en plåga, ansåg han. Det handlar om stora och små beslut helt enkelt. Stora beslut fattas tillsammans medan små enskilt.

Det värsta som kan hända är när rädsla cementeras in i en verksamhet. Då måste den negativa spiralen brytas med kraft, anser jag. Det är naturligtvis en medveten process, men det är viktigt att markera och därmed visa vägen.

Här bör också sjukvården ha den absolut senaste tekniken. Det har varit en ensidig tyngd på läkemedelsföretagen. Att investera i teknologi är minst lika viktigt. Särskilt när tekniken är undermålig.

Att göra Sörmland till det friskaste länet i Sverige borde inte vara en omöjlighet.

Nu förväntar sig Nyköpingsbor och de i Oxelösund att det händer något. Att vården ska vara personorienterad och nära är nyckelord från VfP.

Inte så dumt, tycker jag, som vill ha mer av Marte Meo i skolan, men det fungerar också i sjukvården. Fördelen med det sättet att arbeta är att utgå från kommunikationen. Visst, den har sitt ursprung i barn, men fungerar även i äldrevården osv.

Som någon sa till mig. ”Vården är bra, men den är svårtillgänglig”. Så borde det naturligtvis inte vara, men det är bättre än ingenting.

PS. I skrivandets stund pågår det tredje och sista kontrollräkningen för landstinget.