I väntan på valresultatet

Det är på fredag som det går att fatta beslut om blocköverskridande samarbete i Nyköping. Samarbete är svårt mellan partigränser och även mellan kommungränser och ännu mer mellan olika län. Det är inarbetade råmärken.

Socialdemokraterna har på sina håll tappat stort. Något som behöver gå igenom noggrant och undersökas. På val.se går det i realtid att följa kontrollräkningen.

DN.se har undersökt förväxlingar mellan röster och listar fem exempel där partiet i kommuner fått fler eller förre röster efter att kontrollräkning genomförts. Det är främst S och V som drabbats av den mänskliga faktorn när valarbetare räknar efter en lång dag med fokus på kontrollberäkning.

Forfarande går rösterna sakta att räkna. Idag på morgonen klockan 08:48 är 2212 av 6325 valdistrikt räknade.

Några insikter ger det preliminära valresultatet om kommunen. Tystberga sticker ut en hel del (-5,7) där landsbygden inte har tydligt prioriterats. En del av svaret går att finna i att tjänstemännen främst rekryteras från Stockholmsområdet.

Olof Palme satte landsbygden högt. Det kan vara värt att citera honom. ”Det gäller att slå vakt om solidariteten mellan stad och land”, skriver han 1974 i boken ”Att vilja gå vidare”. Redan då var de globala företagen ett hot mot sammanhållningen. ”Vi ska med all kraft slå vakt om regional balans, en likvärdighet mellan olika delar av vårt land, men det får inte betyda att vingklippa enskilda människor.”

Även uttalandet ”att dra tillbaka alla utbildningsstimulerande åtgärder (—-) innebär i verkligheten en hänsynslöshet mot enskilda människor”.

Även Vård för Pengar, VfP, gick framåt i valet till landstinget. I Nyköping hade VfP 3,7 procents ledning över S 2014. Idag är det 12,0 procent. I klassiska s-starka områden som Stenkulla och Brandkärr får VfP övertygande resultat.

Även om överdriven administration hade Olof Palme en del allmänna åsikter om värda att nämna. ”När vi talar om byråkrati så beror den ofta inte på för många byråkrater utan på att det finns för få människor som har tid och kraft och möjlighet att tjäna andra människor”.

Han tyckte också att det var nödvändigt att bekämpa ”byråkrati i alla former” liksom möjligheter till rationalisering och ”spara pengar överallt där pengar finns att spara”.

Att SD ser en möjlighet att få ökat inflytande i Nyköping beror nu på samarbetsvilja hos de demokratiskt sinnade partierna.

Ett sätt att hantera valet är att låta alternera vem som styr i Nyköping veckovis. En vecka med S-ledd styre och en annan med M-ledd styre. Varannan kommunstyrelsesammanträde och varannan nämndmöte så alternerar ordförande posterna och verkställigheten.

Att finna någon form av turordning är viktig, eftersom det är en trygghet som barn förstår.

Det skulle också vara lösningen i regeringen.

Sedan går det att få stöd av SKL. Där kan svårare frågor bearbetas.

Frågan är hur det skulle se ut i kommunen är viktigt. Här kommer information och kommunikation bli centrala egenskaper nödvändiga att behärska.