Valdagen

Den här dagen är den absolut viktigaste för många företrädare. Många har redan lämnat soffan och poströstat. I Nyköping har köerna ringlat långa i stadshuset som öppnat sig för allmänheten. Var tredje person har förtidsröstat sedan 22 augusti enligt valmyndigheten.

Flera som kommit till socialdemokraternas tält har velat ha personligt stöd när de gått upp för trapporna. Ofta har det varit ensamma män som känt behov av en fadersfigur som visar på engagemang.

Att föräldrar tar ansvaret och kliver in i sitt roll som utdelas av sitt barn är det absolut största förtroende en människa kan känna. Att helt ha en människas liv i händerna och dag efter dag ge det barnet ett liv där leken har en central roll är enormt viktigt.

Barn är helt beroende av fantasi. Det är en enorm gåva och drivkraft. Att få komma nära handlar om att våga släppa rädslan. Intimiteten kommer före sexualiteten och barn har en naturlig tillvaro i den.

Det är enormt dumt att pådyvla stereotypa könsroller på barn. Då är det bättre att odla fram en naturlig identitet som grund för framtida identitetskriser i livet. För rollerna kommer cementeras och tyckandet från omgivningen är alltid starkt när det gäller barn.

Att diskutera kön handlar om vuxna värderingar som vi har. Barn är enormt sensitiva för dem och lever upp till många av våra inre föreställningar som djupast format dem. De ser inte bara vad vi gjort utan den mänskliga själen, eller personligheten som det mer kallas i vardagen.

Att få bära mänskligt förtroende är enormt hedrande.

Det är också de folkvaldas skatt.

Socialdemokraterna har verkligen mobiliserat sig i detta val. 1,5 miljoner samtal har genomförts.

I Nyköping har socialdemokraterna fullkomligt dammsugit staden. De sociala behoven är viktigast och många lever för dem helt.

Till landstinget har Nyköping fått Jacob Sandgren (S) som företrädare vid sidan av toppnamnet Monica Johansson (S) från Katrineholm. Helt underbara människor.

Just landstingsnärvaron har fått ökad prägel det här valet. Det har varit viktigt att få ett Nyköpingsperspektiv. Att det handlar djupast om att uppoffra sig är också något jag känner djupast med.

Avundsjukan har naturligtvis inga gränser.

Att problematisera förorten är inget nytt och började tidigt. Många av de som är utsatta röstar på socialdemokraterna. Det känns naturligtvis som ett svek att isolera människor från samhället.

Religionens betydelse för identiteten handlar om makt. Inre övertygelse där hängivenhet och gränser är viktiga. Vad är tillåtet och vad är förbjudet.

Rädsla handlar för mig om behov som saknas. På något sätt fångar religionen intimiteten och skyddar den. För socialdemokraterna är kommunen helgedomen och skyddar mänskliga värden. Det är själva hemligheten med demokratin.

Det faderslösa samhället är stort. Att bara vara pappa är något som berör djupet av en människa. Faktum är att rollen inte styrs av mig mer än att jag är mottaglig, och tillgänglig.

Hemligheten i föräldraskapet handlar också om detta. Hur mycket orkar vi som vuxna att följa barn i deras naturliga tillstånd?

Då handlar det inte om att försöka pådyvla olika könsroller – utan om att jag anpassar mig till deras villkor. Det är en enorm inre process som kräver en sak: uppoffring.

En uppoffring som tar mig framåt i livet.

Föräldraskapet är ett val. Vi får en valdag även i den då vi väljer vems sida vi står på.

Att misstänkliggöra intimitet är inget nytt. Eller att förväxla den med könsstereotyp osäkerhet. Det är naturligtvis lättare att hamra fast sanningen än att utveckla den framåt.

Integration handlar om föräldraskap. Det borde de flesta ha förstått för länge sedan.

Västvärlden har alltid försökt stå på barnens sida och måla sig själv som ett paradis. Fast nu i en globaliserad tillvaron så saknar jag en grundläggande förståelse av barnens villkor.

Vi måste inte spränga sönder eller deportera varandra i isoleringens tecken. Vi har kunskap och det går att förändra samhället.

För mig är socialdemokraterna det naturliga valet.

Det innebär också att jag väljer demokratin.

Att välja handlar också om att svara. Du ger en bit av dig själv. Det kommer vara kraften som bär samhället framåt.

Läs Stefans Lövens ord i Aftonbladet.