100% gråsosse

Klimatet är viktigt. Även för socialdemokraterna. Var det något som Olof Palme betonade var det miljöförstöring, förgiftning och koldioxid. Det var inte för utan han beklagade sig över teknikernas och forskarnas bristande värderingar gällande utsläpp av kvicksilver.

I sitt försvarstal för demokratin när stalinisterna och marxisterna i olika blandningar knackade på maktens dörr valde han att lyssna.

Palme skriver (Att vilja gå vidare, 1974, s. 27): ”Om nationen förlorar lojaliteten hos sin ungdom, då är de allvarligt sjuka. Om demokratin försummar de problem som är avgörande i mänsklighetens sociala verklighet – krigen, svälten och förstörelsen – då kommer människor att vända sig bort genom att fly till isolering eller genom att jaga frälsningsläror.”

Just att kriget i Syrien har gjort att många av flyktingarna har kommit hit. Även ekonomiska villkor, svälten, har lett till att fler sökt sig hit till Sverige. Sedan nämner han förstörelsen av naturen.

Gällande 5-7 procentig högkonjunktur och byggandet av hyresrätter säger han självkritiskt om miljonprogrammet: ”Vi gläder oss åt stigande produktion. Men om priset blir en näst intill outhärdlig miljö att leva i, otrygghet för enskilda människor i strukturomvandlingens spår, då är den ett uttryck för ett fel i vår sociala och ekonomiska organisation”.

Nu är en handlingsplan väldigt enkel. Att ansvariga inom byggsidan tar med miljöaspekter och bär med värderingar som tar hänsyn till barn, äldre och funktionshindrade är viktigt.

När målaren som målade gången mellan husen i ljusa färger i Stenkulla täckte han själv frivilligt taket också i samma kulör. Det ingick inte i arbetsbeskrivningen, men han tyckte att det ingav trygghet till barnen med en ljus korridor.

Socialdemokraterna i Nyköping kommer satsa mycket på specialpedagoger och speciallärare för att leva upp till nationella målen att kunna läsa, räkna och skriva.

Även föräldrastödet är viktigt. Det här handlar om att komma överens om behoven men också starta folkutbildning, men främst tjänster från socialkontoret som grundar sig på tillit. Det är viktigt att den kommunala styrningen finns där.

Det är sant att vi levt länge i en tid av ett expanderande mångkulturellt samhälle. Här är det föreningslivet som tar hand om ungdomarna och utbildar dem. Samtidigt behöver vår gemensamma mötas med människorna från andra kulturer och leda till medansvar.

Skolan är den mest naturliga arenan. Samtidigt behöver vi finnas tillgängliga för dem på fritiden.

Så här skriver Olof Palme: ”En demokrati i arbete är först och främst ett praktiskt vardagsjobb, där stimulansen är gärningen och drivkraften en samhällssyn. Det är inte genom våld vi kan göra det svenska samhället bättre.”

Så fortsätter han till något som är mycket bekant för de socialdemokrater jag lärt känna i Nyköping: ”Det är genom att envist och tålmodigt förändra den sociala verkligheten och att vinna människornas aktiva medverkan och positiva engagemang i samhällets fortsatta omdaning.”

Så en 100-procentig gråsosse skulle tycka att 5-6-7 procents tillväxt är högkonjunktur medan 2-3 procent leder bara till måttligt framgång.

Ordet gråsosse kommer från 60-talet och är en benämning för en tid med starka samhällsförändringar i sikte.