Skräckupplevelsen av valet närmar sig

Igår var det en regnbågskväll i Nyköping med lokala RFSL som genomförde färglekar och konserter som SN tog mängder av bilder. Samtidigt fick Ica-handlaren Jenni Steiner ett guldägg för att hon tog upp en kamp mot unga män som sympatiserar med nazisternas filosofi.

Det har lett till besök av försvarsministern Peter Hultqvist, utbildningsministern Gustav Fridolin (MP) och nu kommunalrådet Urban Granström (S) i Nyköping.

Det skulle vara intressant att undersöka hur värderingar förändras över tid och se lite närmare över hur socialdemokraterna har förändrats över tid. Sverigedemokraterna har rotat upp en del gamla ideologiska fientliga främlingshat från historiens skräpkammare. Jag ska försöka belysa det med andra perspektiv i senare inlägg här.

Eftersom jag har varit medverkande med Henrik Arnstad en gång i tiden med avslöjanden om utrikesminister Christian Günther som också spelade bridge och vars släktingar också finns kvar i Sverige. Uppdraget var att rädda Sverige ur kriget och ligga i linje med det extrema totalitära tyckandet.

Det är en enormt smärtsam tid för alla inblandade. Här har de som försökt orsaka samvetsväckelser i folkrörelser efteråt blivit nedtystade. Kritiken fick aldrig blossa upp utan istället skapades motströmmar som kan fungera som gottgörelser och kompensationer.

De som hade sympatiserat med Hitler blev också antingen snabbt bortplockade från offentliga roller eller så slet tidens tand bort dem. De hårdnackade blev mer eller mindre hatade.

Det är ju ganska logiskt. Om vi älskar något så hatar vi dess motsats eller väljer att distansera oss från dem som tycker annorlunda.

Sverigedemokraternas valfilm om socialdemokraternas historia är hårt vinklad. Överlevnad är inte samma sak som ondska.

Den beskriver hur Per Albin Hansson genomförde och drev utåt en hård linje som skulle falla Nazityskland i smaken. Totalitär i den meningen att pressen censurerades för att inte väcka de noggrant vakande tyskarna som lutade över Sveriges axel.

Som nykläckt analytiker var det aldrig svårt att tänka strategiskt. Svensk näringsliv hade med säkrad järnmalm kunnat köpa Hitlers gunst. Så länge den kom dem till del fanns ett naturligt beroende som skulle hålla honom frestad från att tänka sig att anfalla Sverige.

Det hände ju med Norge och med Danmark. Även Finland slumpades bort i en kohandel mellan utrikesministrarna i Tyskland och Ryssland. Senare när Finland följde Sveriges linje och dessutom kunde tämja den ryska björnen i Vinterkriget så blev sympatisörerna fler och Hitlers drömmar om att tygla den ryska urbjörnen blev mer frestande.

Tyskland var i ständig taktisk manöver och var fullständigt opålitligt, men nödvändigt att anpassa sig till. Exempelvis, först säljer Hitler Finland till Sovjetunionen och får Polen själv. De agerar samtidigt. Därefter angriper Hitler med stöd från Mannerheim Sovjetunionen.

Fortsättningskriget blev del i Unternehmen Barbarossa som började 22 juni 1941 och Finland anföll Sovjetunionen 25 juni. Där kom det största misstaget som ledde till kostsamma ekonomiska skulder till både Ryssland och USA. Sverige var aldrig en del i det anfallet, men förbjöd heller inte de som enskilt ville ansluta sig.

När kriget vände och Hitler senare skulle lida stor förlust under unconditional surrender, som senare skulle leda till kalla kriget och begreppet skrotades på grund av att den ansågs leda till ett dukat bord för Sovjetunionens efterkrigsplaner.

Om möjligt hade det varit nödvändigt med någon form av diskussioner. Det fanns gott om människor som hade sympatiserat med Nazityskland och som senare kom undan med det.

De grymma metoder som användes under kriget lämpar sig mer i en skräckfilm. När läkarkåren tog jämna steg med nazisterna tog de snabbt efter och satte det i större skala. Sverige kunde därmed köpa till sig en särställning i relationen med Tyskland.

Trots censuren med epitetet en svensk tiger så var det styrka som krävdes för att kväva sanningen.

Vem gör inte misstag? Faktum är att misstagen är nödvändiga fram tills man lyckas.

I krig handlar det alltid om att överleva.

När andra världskriget av naturliga orsaker känns långt borta föds en ny generation som aldrig förstått den lervällingens innebörd med döda lik i mängder och överlevnaders principer.

Hur ett krig påverkar ett land är enormt svårt att beskriva. Det kastar ett land in i en mental istid som sträcker sig över generationer.

Frukten är ett enormt plågat samvete. En desperation där det som gjorts inte går att reparera. En slags cementerad bitterhet. Det drabbar familjer och skapar psykologiska låsningar som senare blir omöjliga att knäcka. Barn far enormt illa.

Att få leva i öppenhet är därför en styrka.

Då det dåliga samvetet kastat oss in i en ny istid med starkt sverigedemokratiskt inflytande kan det vara värt att öppna upp för kritiken.

Vad kunde ha gjorts bättre? Att anpassa sig innebär att vid en tidpunkt erkänna sina tidigare fel.

Att hitta fler och fler pusselbitar är en viktig del i livet. Nu tror jag inte på det dåliga samvetet. Det är oftast falskt. Däremot tror jag på att sanningen ska göra er fria.

Alltså, tonen av det som är sant och äkta, kommer genomskåda det som är falskt och oäkta.

Jag tror mer på det kärleksfulla samvetet. Det är när vi alla vet samma sak och känner oss jämlika.

Ondskans logik och överlevnadens konst är två olika saker enligt min mening.

När Storbritannien lämnar EU uppstår ett vakuum som Ryssland är berett att ta. Nordstream 2 handlar om detta. President Trump litar inte på president Putin eller på kanslern Merkel. De ska aldrig mer få själva få bestämma över Europas öde.

Så helt obsolet är inte mitt historiska resonemang.

I kommunikation finns en del som handlar om problem. Det är i början. Helst ska allt täckas i problembeskrivningen.

Om möjligt hade det på individnivå varit bra att diskutera egna erfarenheter av galenskap och förstå behovet av kursändring.

Faktum att det sker idag i de flesta utvecklade samtalen.

Jag vet inte hur många gånger jag fått avboka, ställa in eller skjuta upp på grund av att vara småbarnsförälder.

De viktigaste sakerna i livet kräver att bli prioriterade först. Annars blir mycket fel.