En valrörelse med barnen i centrum

Igår kunde socialdemokraterna i Nyköping presentera konkreta förslag till förbättringar. Saxat ur gårdagens SN:

Redan här syns det att Nyköping är barnens stad och värdesätter föräldrar och vuxna som bryr sig om villkoren för en god barndomsmiljö.

Det är naturligtvis en sorg i hjärtat att PRO i Brandkärr lägger ner, en förening med 170 medlemmar, tycker jag. Att stärka föreningslivet i Brandkärr handlar om fler möten mellan den svenska och somaliska kulturen, vilket är den största folkgruppen där.

Tanken är att ha en aktiv integration och skapa neutrala miljöer som genererar positiva möten.

Ny förskola har vi fått höra många gånger. Det dyker upp en både här och där. Så är läget just nu att barnens stad behöver fler förskoleplatser.

Även en ny F-6-skola behövs. Alltså det som i folkmun kallas låg- och mellanstadiet. Eftersom det planeras närmare Stenkulla och Stigtomta skola ska fungera som modell så får jag ta mina fötter dit och se skolan också.

Något som jag rekommenderar alla de andra som tänker ta bladet ur munnen för att snabbt såga: Har du varit på skolan själv?

Idémässigt är det bra med stora skolor. Malmbryggshage, Brandholmen och Stenkulla har många barn numera. Efter renoveringen av ”lilla borgen” i Stenkulla så besöker förskolan till och med lekplatsen. Så visst går det att skapa trygghet.

För boende i Stenkulla där Sveriges första fritidsgård låg och sjuttiotalet präglades av mycket värme och fest i trapporna så blev det ingen fritidsgård här.

Behovet är stort i Brandkärr och är tänkt att fungera som mötesplats. Här är det viktigare med fler stora ytor än många små lokaler. De flesta har ju sin mobil som de knappar i.

Byggande av bredband är också ett skarpt förslag. Det säger sig självt att landsbygden behöver fiber, men det säkrar också den kommunala servicen.

Så är nästa stora löfte att bygga mer. Brandkärr behöver definitivt nya byggnader, alltså hyresrätter, för att kompensera trångboddheten. Här är kommunen beroende av staten, men det går också att ta framtida lån för bostadsbyggandet via kommuninvest som är kommunernas bank.

Så här har Nyköpings kommun investerat:

Utan Urban Granström (S) hade den här investeringstakten varit en annan. I stort sett har han ökat det politiska inflytandet kring bostäder som också genererar företag.

Eftersom vi hade besök från Japan/Nordkorea häromdagen hemma så blev hon djupt rörd över levnadssättet i Nyköping och ville gärna flytta hit.

Att få hit sydkoreanska företag lär nog vara något annat. De betalar endast 17 procent skatt i Sydkorea, vilket gör att samhällets resurser till utjämning inte är fördelade. Det ger ett helt annat perspektiv på samhälle.

Det blev cirka 1,5 timmes diskussion om barnens betydelse för ett hem, dvs om Marte Meo och kommunikationens betydelse för att skapa struktur och stabilitet. Vikten av att vara sig själv inför ett barn.

Så visst har Nyköping attraktionskraft.