Klimathotet kräver nya vanor och tankemönster än gamla tankespår

Vad händer med de som är gamla och barn som inte klarar av mardrömshettan? En fjärdedel av akuta vårdfrågor handlar om biverkningarna av den extrema värmen som medfört att elpriset har rusat till samma nivå som jultiden då vi är som mest beroende av elektricitet.

Just nu stänger de också en kärnreaktor då havsvattnet uppgår till 25 grader. För den som ger sig ut i naturen får en bister syn. Björkarna som tål vinterkyla utmärkt på höga höjder är i princip uttorkade. Granskogen som suger kopiösa mängder vatten har blivit ved för minsta gnista. Det brinner på 27 platser idag kl.15 enligt Sveriges television.

Av någon anledning kom en av de mest misslyckade informationssatsningarna om krisen eller kriget kommer i samband med hettan från myndigheten för samhällsskydd och beredskap ut. Mellan 28 maj och 3 juni 2018 fick 4,8 hushåll broschyren som stack ut i mängden.

Varför är jag kritisk? I broschyren finns endast beredskap för kyla. Inget om klimathotet. Oftast handlar det om att vi vanemässigt reagerar till likartade situationer och att det är omöjligt att förutsäga reaktioner innan de har hänt.

Vad för beredskap ska det finnas då? Först och främst ska det finnas en luftfuktare inomhus. När luftfuktigheten stiger i samband med värmen så finns det en rad apparater som hanterar torr hud.

Det räcker oftast inte med att öppna ett fönster eller borra några extra hål genom väggar.

Luftfuktare är viktigt för att förhindra torka. Även luftrenare kan vara värt att investera i om det är mycket barn i rörelse och virus. Luftkonditionering (portabel) är viktigt. Att ordna med rör för utluften kräver påhittighet eftersom de flesta företag är lika klent utrustade som alla andra.

Dessvärre är luftkonditionering ingen direkt leksak utan innehållet farliga gaser. Närmare bestämt R-410A som är betydligt skonsammare mot ozonlagret med nackdelen att bidra till den globala uppvärmningen. Så här skriver Wikipedia:

Vad händer med förskolor som är för varma? De får stänga, som i Hägersten och Liljeholmen i Stockholm enligt Mitti/Expressen.

Så dålig är alltså den gemensamma beredskapen. Aftonbladets ledare igår var riktigt bra. SD sparar 8 miljarder på miljön! Pernilla Ericson frågar sig: ”Hur många grader varmare behöver världen bli innan det resulterar i politiskt mod?”

Fast jag ser mig som högutbildad arbetargrabb inte bättre, smartare eller rikare än andra. Däremot har jag ett barn som jag gör allt för. Visserligen, är jag gift med en kanadensare så har jag fått delar av mitt AC-medvetande därifrån.

Även Kalle Sundin på Aftonbladet levererar hett kryddad kritiken. Då att göra mynt om det gröna folkhemmet som Göran Persson föreslog.

En fin bild från skärgården får påminna om att delar av Sverige lever upp till drömbilden i hettan.