Sverige brinner – det gick åt skogen

Situationen i skog och mark har varit väldigt svår från slutet av juni som SVT häromveckan tog upp med ångest i blicken. Västvärlden har gång på gång belyst att Sverige brinner. Nu blev det ett beslut från Stefan Löfven och Morgan Johansson om att MSB får uppdrag om eldningsförbud i hela landet, vilket de ger vidare till länsstyrelsen.

Även Partnerskap för Fred/Nato ombeds hjälpa i släckningsarbetet. Närmare bestämt under amerikanskt ledning.

Länsstyrelsen är regeringens direkta förlängda arm. Mitt emot stadshuset ligger den pompösa och anrika byggnaden vid Stora Torget i Nyköping som representerar Länsstyrelsen i Södermanland.

I huvudsak får allmänheten sköta kontrollen att ingen grillar. Först genom tillsägelse, därefter 114 114 som är helt suverän för att fråga om råd och även få stöd. Vid direkt brand är det 112 som gäller.

Trots värmen har vi inte haft någon brand i Stenkulla. En gammal dam glömde plattan på efter några glas vin och uppmärksam ambulanspersonal ringde vederbörande för att väcka henne. Bara rök och ingen eld.

Därefter kom översvämningen på Jupitervägen. Jorden hade av olika anledningar korrigerat så asfalten rämnade för en något yngre dam med GOD som registreringsskylt.

Så här såg det ut från balkongen. Lyckligtvis kunde flödet stoppas rätt så omgående och lagas senare under veckan med största noggrannhet. Det blev ett tillfälle för dottern att gå ut och plaska med fötterna.

Under denna vecka har Stenkulla vid min gård förvandlats till Aleppo. Även några från Eritrea har fått asyl. Var inte kriget slut där? En vilsen farbror kunde igår fråga efter ungdomarna.

Det blir alltmer tydligt att hyresrätter i Stenkulla används för att ta emot flyktingar. En del svenskar har redan tappat tålamodet och flyttat ut. Gamla som inte har råd flyttade tidigare under renoveringen.

Trots att jag klagat om klottret utanför porten har inget hänt på ett halvår. Lomhördhet är bara förnamnet.

För inte så länge sedan var det totalt förbjudet att klaga på segregeringen. Sverigedemokraternas framgångar på riksnivå har ändrat tonläget.

Problemet med segregationen är att integrationen uteblir. Istället har det bland barnen blivit omvänd integration, vilket gör att de svenska barnen inte leker där.

Det är själva attityden att inte vägra anpassa sig som tonar fram. Då är det främst religiöst betonat som vapen att bli muslim.

De från Aleppo har en annan attityd som fick en somalisk storfamilj att flytta ut snabbare än kvickt. Även om de från Aleppo är muslimer har de flesta högre utbildning som har anknytning till rysk forskning.

Det märks att de från Syrien är trötta på extremisterna eller de som radikaliserar och har egna metoder för att hantera dem.

”Överallt har jag träffat radikala”, sa en granne till mig. ”De fanns där jag växte upp och de följde med till flyktinglägren”. ”Jag är så innerligt trött på dem”.

Så fick jag träffa en ung man som deltagit, ångrat sig och stuckit. Trots att han var erkänd för att vara skicklig. Hans upplevelsesfär var märkt av kriget men även han bar trötthetssymptom av på det.

Det är också en av de från Syrien som tyckt att Nyköpingsån luktar illa. ”Peter, you should see Miami Beach. It’s so beautiful”.

Det har fått mig att lyfta fram förslag om att göra något med vår kära å. I värmen har allmänheten kommit med förslag om lite sand och en brygga längs promenaden.

Radikalare idéer om Nyköpingsån har funnits tidigare. Planer om en bassäng i ån. Med tanke på att vi haft en värme som enligt SMHI inte funnits i deras mätningar någonsin och Sörmland är särskilt drabbat så tycker jag planen borde få viss plats.

Ett nära havsbad vid ån skulle skapa anknytning med stockholmare som skulle kunna vallfärda hit för en upplevelse. ”Testa Nyköping”, skulle kampanjen kunna heta. Det skulle också få mer relevans med miljösatsningar och att locka rörliga väljargrupper.

För att summera. Då antar jag att de två grillplatser på gården också får eldningsförbud.

Annars rekommenderar jag Matgeeks Youtube där han besöker den eldhärjade platsen. Riktigt sevärd och otäck med tanke på hur lätt lågorna uppstår. Den ger också en känsla av hur intensivt arbetet är.

En 84-åring hade jobbat dygnet runt med att släcka elden. ”Det är krut i gubben”, sa hemvärnssoldaten.

Med tanke på ordvalet så är krut väldigt explosivt. Därför försöker jag undvika svepande jämförelser som går att missförstå, men för underhållningens skull vill jag försöka.

Exempelvis uttrycket ”att släcka elden gick åt skogen”. En av lösningarna var brandgator som är 40 meter breda – och det fungerade.