Den osynliga skiljelinjen som är nödvändig att se

Tillbringade eftermiddagen och delar av kvällen igår på Brandkärr då fastighetsbolagen, polisen och Nyköpings kommuns tjänstemän deltog. Ja, så kom även Kent Pettersson, ordförande för barn- och ungdomsnämnden och samtalade med ungdomar som frivilligt deltog i en enkät om tryggheten i området.

Många svarade att de kände sig trygga i området. Det var seriösa svar och bemötandet var gott. Det var även musik som anordnades på platsen.

Det blev en del väldigt fina möten med ungdomarna. En liten flicka som knappt hade nått tio års ålder kunde ge en annan bild av Brandkärr. Det fanns otrygghet som påverkade hennes verklighet.

Därefter blev det stopp. Uppemot 120 decibel ljöd och det klarar knappast vuxna öron även om de tillhör lärarnas förklädda i politiska kläder. Därifrån satte vi rask takten tillbaka till mötesplatsen i Brandkärrsskolan. SN var på plats i likhet med de informellt styrande krafterna i området.

En del meningsskiljaktigheter utbyttes. Att kalla Brandkärr för ett parallellt samhälle eller att i SR Sörmland tycka att majoritetskulturen har tolkningsföreträde ogillades, eftersom de redan anpassar sig. Vad är det för fel med att hålla pojkar och flickor åtskilda?

Att två- och treåringar bär hijab beror enligt de lokala företrädarna på att barnen imiterar sina föräldrar som agerar förebilder. Det handlar inte om påbud utan om fri vilja.

Grupptryck kan spela roll, men det är ytterst individen som bestämmer. Det fanns också andra frågor som var viktigare att belysa som trångboddhet och narkotikahandel.

Hur som helst så tror jag att mötas oftare är viktigt för att skapa någon form av överbyggnad som idag inte finns. SN:s representativa var måna om att stärka flickornas ställning, men fick som svar att även jämställdheten i Sverige var eftersatt då män tjänade 2000 kronor mer i lön.

Det är onekligen omvälvande tider. Erfarenheter från Stockholm handlar om att när somalierna flyttade in i Tensta så flyttade grekerna till Skärholmen. Till Fittja flyttade afrikanerna. Till Hallunda spansktalande och syrisk ortodoxa närmare Tumba och Södertälje. Till Botkyrka de med stora sociala svårigheter.

Just fokus på likvärdighet har varit ett nytt grepp.

”I Sverige har mannen mindre värde än husdjuren”, sa en man i Brandkärr när vi samtalade och fick positiv kontakt.

”Jo, jag vet om det”, svarade jag och följde hans resonemang med bekräftelse.

”Först kommer barnen, sedan kommer kvinnorna och därefter husdjuren och den och den och den. Sedan kommer mannen”, sa han.

Jag reflekterade över Michael Moores förutsägelser om Donald Trump och Brexit som handlar om hur männen känner sig förtryckta. Även av de ca 1500 som tar livet av sig är män (2/3) överrepresenterade.

Sedan var vi överens.

Även senaste SvD/Sifo bekräftar att Sverige går i den riktningen där den där tredjedelen som skapades på 90-talet av ekonomiska liberaler kommer rikta in sig på besvikna vita män på valdagen.

När SD:s Jimmie Åkesson säger att han vill folkomrösta om EU så handlar det om att svenska arbetare och medelklass känner sig trängda och hotas av den fria rörligheten i EU.

Vanligtvis håller etablissemanget inte med. Där går en osynlig skiljelinje.

I DN/Ipsos får S 24 procent, vilket sker nu två månader i följd. Svårare är det för M som får 19 procent och rasar tre procent.

I SvD Sifos mätning i fredags får S 26,1 procent och SD 18,5 och M 20,6 procent.

I Nyköping har socialdemokraterna tagit stort ansvar. Många av de ensamkommande flyktingarna fick inte stanna kvar här, vilket hade varit en skymf att hälla pengar över när andra redan känner sig nödställda. Det skulle också ha varit att direkt skänka bort makten till SD.

Ekvationen som måste göras: Det finns hundratusentals människor som behöver bostad. Det finns hundratusentals människor som behöver jobb. Det finns hundratusentals elever som inte kvalificerar sig till gymnasium. Det finns hundratusentals människor som adresserar sin besvikelse på etablissemanget via SD – de utanför för att den vita mannen är trängd och de innanför för att den vita mannen är rädd.

Så visst är det tungrott för en analytiker med öra mot verkligheten. Just att inte väcka för mycket rädsla hos den egna befolkningen när nya kommer – upprepade gånger – är en konst. Det är också den osäkerheten som lätt blir tändvätska i en SD-retorik som fångar upp den tonen.

I Nyköping har socialdemokraterna tagit ett stort ansvar, vilket jag är tacksam för. Att försöka skapa en positiv integration i Brandkärr måste vara unikt. Här blundas det inte hos de etablerade, vilket är ovanligt djärvt för att vara Sverige.

Kanske vi ha en samlingsregering efter valet som i Finland för att skapa stabilitet, som jag hörde jordbruksministern Sven-Erik Bucht (S) i SR lite längre in i avsnittet.

Ibland kan de från Haparanda ha lite rätt.