Beskt besked om Ostlänken

Aningen trist och dåligt besked om Ostlänken igår från regeringen. Då att den ska ligga svävande mellan Skavsta och Nyköping. Det är ju ingen direkt lång tid till Skavsta från Nyköping, eftersom det går att ta en buss, taxi eller bil dit vilket bidrar positivt till näringslivsutveckling.

Hamnar tågstationen i mitten blir det närmare helt klart.

Hur som helst kommer det gå fortare att åka upp till Stockholm. Vid Ostlänkens placering kommer det växa en ny stadsdel där möjligheten att jobba i städer som flyg landar.

Det är lätt att stirra sig blind på de egna förslagen. Nyköping är trots allt en medelstor stad med tillväxtambitioner – och det är ju vad som räknas.

För Stockholm kan Nyköping vara en plats för trygga familjer som söker sig bort från storstadsstressen och anonymiteten som är direkt ohälsosam för barn. Varför söka sig till en liten vrå när man kan få en hel stad?

Den bibana som går till snabbtåget måste vara väldigt bra. Den bör vara lätt att kliva av och på och ha god möjlighet till avgångar.

Nu är förslaget framlagt där regeringen gick Trafikverket till mötes.