Om parallella samhällen och religiös trångsynthet och varför SD får 20 procent

Inför valet diskuteras snabbare integration. Vad händer när det växer fram parallella samhällen? Där vi svenskar växer upp finns frihet och familjer där muslimer växer upp finns det tvång.

Det innebär att flickorna ska vara hemma och ta hand om barnen och avlasta mamman med matlagning. Beroende av kunskapsnivå kan de läsa sina läxor, som på sätt och vis är en kunskapsmässig frihet de inte fått sedan tidigare.

Naturligtvis rättfärdigas handlingarna som inskränker kvinnors frihet med Gud. Skräck om helvetet används för att hålla hela samhällen i schack. Vägen ut eller exit finns inte, vilket inte minst påverkar de friheter som vi är vana att ha här i Sverige.

DN har Niklas Orrenius intervjuat ett tjugotal människor som i hemlighet har lämnat Islam: ”I världens mest sekulära land finns religiösa bubblor, menar Mariam, där normen riskerar att bli förtryckande och där skeva ideal tillåts styra. Hon fick själv aldrig lära sig om evolutionsteorin i grundskolan, trots att hon gick i en vanlig kommunal skola.”

Här är könsstympning normen, bortgifte och hot om död och misshandel vanliga. I praktiken ett eget rättssystem.

I det här läget försöka skapa fritidsgårdar med svensk personal som i Nyköping är naturligtvis kontroversiellt. Den lokala journalisten på SN har endast mage att fråga om 3 miljoner blir dyrt.

Det kallar jag modigt.

Personalen på förskolorna blundar.

Miriam säger att ”Sverige vet inte hur man ska hantera religion.” Så även det roliga blir bortskuret: ”Hon hade alltid dansat mycket – men nu såg hon sig tvungen att sluta med dansen.”

Ja, det här påverkar naturligtvis den vanliga skolan och fritiden, vilket också leder till ökad segregation, eller omvänd integration, parallella samhällen och i förlängning ökad otrygghet.

Hårdare tag mot brottslighet kan nog alla skriva under. Hårdare tag mot religiös trångsynthet vore att ta det ett steg längre. Att skälla ut våra egna är inte svårt, men när det kommer till religiösa föreställningar duckar de flesta.

Sedan undrar vi varför SD får 20 procent. Ja, ibland är bristen på perception på tok för hög.