Epilog: Analys av piloterna på arméflygskolan

HISTORIA/NYKÖPING. Vid ett besök på Arméflygskolan som står övergiven så hittade jag en del texter från en svunnen tid. 25 januari 1984 motionerade Tage Sundkvist (S) och Larz Johansson (S) om att 1) kompensera flytten av arméflygskolan från Nyköping till Linköping och 2) på grund av kraftigt buller ”helt naturligt” och ”bästa alternativet” var att skolan skulle vara kvar i Nyköping.

Ett år senare lades skolan ner. 1985 flyttade arméflygskolan till Malmens flygplats vid Malmslätt i Linköping. Där ingick skolan i Östgöta arméflygbataljon, då enligt Wikipedia.

Här är emblemet:

Inifrån Arméflygskolan finns emblemet kvar lagom nött av tidens tand i ett fönster:

En del papper lämnades kvar som helt saknar säkerhetspolitiskt värde, men avslöjar en del om de livsvillkor som de blivande piloterna hade.

Reser runt

Här tycker jag steget från hemmets trygga sfär blir tydligt i orden ”jag lämnade mitt hem”. Det fanns en mening med att lämna hemmet och ”på väg mot större fröjd” som ingav framtidshopp.

Desto hårdare var verkligheten. ”Jag sliter hårt för att tjäna lite pengar”. Jobbet bestod i att ”stirra på vårt land genom ett skitit fönster”. Eftersom det här var innan internet så blev intrycken väldigt stora. ”Allt verkar sakna mönster, (—) jag hajar ingenting”.

Trots att perspektivet från luften skulle inneburit något speciellt så infann sig en trötthet: ”Man åker genom ställen man knappt trodde fanns, och längtar sig alltid någon annanstans”.

Glasögonorm

Här blir våldets och meningslösheten belyst. Om stryk kunde översättas till den hierarkiska kultur som rådde på skolan så blir sångtexten mer historiskt intressant.

Synen på hierarkiska modeller var cynisk och hård. ”När jag var liten åkte jag alltid på stryk utav de andra killarna”. Den som står lägst i rang tvingas till att underordna sig för de andra i gruppen. När tröttheten att vara lägst i rang tilltog fanns det självklara möjligheter.

Det gällde att utmärka sig framför de andra. Nu var piloteleverna inte lägst i rang, vilket gjorde att de kunde häva sig mot andra i hierarkin. ”Det fanns alltid någon liten jävel jag kunde avreagera mig på, en liten skinntorr jävel”.

Eftersom synen är enormt viktig för piloten var det också en försämrad syn ett rejält hot för framgång. ”Sicket jävla öde. Nu är jag en glasögonorm”. De som hade erfarenhet av flyget betraktades inte längre som skinntorra.

Medvetenheten att flygkarriären inte varade för evigt bestod i en kroppslig medvetenhet som baserades på ålder. Synen ansågs kraftigt försämras vid hög ålder.

När allt blivit sagt

Den här texten innehåller en del detaljer. ”Du kan få min själ i en påse. Försök tyd den om du kan. Låt psykologer och neurologer titta mig i skallen, men ni kommer inte lyckas. Men jag var fem år när jag förstod. Att varje människa är en ö och att alla saknar bro”.

Ensamheten i besluten i flygandet var påtagligt. ”Jag är ensam igen. Så ensam som jag varit i hela mitt liv”.

Piloteleverna blev evaluerade ofta och ingående. Det uppstod en antipari till psykologer och neurologer som undersökte reaktionsförmågan. Här drog de också sina egna slutsatser. Att i tidig ålder upptäcka att de är alla olika och isolerade från varandra.

”Att varje människa är en ö” kan tolkas som att självständigheten är faktisk. Det är inget nytt att vara sig själv och att ”alla saknar en bro” kan handla om att den här känslan av hopplöshet aldrig försvinner och att även den är gemensam – och i själva stridsplanet var den tydligast.

Här odlades ingen falsk tro på varandra utan en djupare insikt om att djupast sett är individen ensam, och att det är ett tillstånd. En form krasshet som endast växer i Nyköping och till viss del i Norrland.

Att det som gör mest ont i livet är till och med en förutsättning att förstå när piloten befinner sig ensam i luften.

”Och av min lärare förstod jag: Det är svårt att se soluppgången någonstans i mörkret”. (Arja Saijonmaa)