Alla har rätt att känna sig trygga i skolan

Situationen på Nyköpings högstadium väcker alltid stort engagemang, upprördhet och uppmärksamhet. Åtminstone här, men åker jag till en annan kommun är det samma visa. Ta exempelvis Trosa eller Strängnäs för något år sedan. Första maj var en dag då skolfrågan rev ner de största applåderna vid Träffen, vilket visar hur arbetarrörelsen prioriterar frågan med kraft från minsta gräsrot till högsta talltopp.

Dessvärre sker det upprepade incidenter i skolan. Ett bråk utanför Nyköpings högstadium Alpha där det finns stenar i marken som har börjat lossna. När jag var där på besök (som förälder) såg jag hur en ung svensk grabbade tag i en gatsten för att snabbt släppa den när han såg mig.

Så jag tror inte att vi ska underskatta reaktioner från våra egna när kulturella gränser börjar flyttas – oavsett hur de yttras. Det var också för mig en signal om att otryggheten skulle kunna börja eskalera. Det skedde inte då. När jag samtalade med en lärare om det inträffade så handlade det mest om övergående ungdomlig frustration.

1 700 elever på samma plats innebär också att det kommer hända små eller stora incidenter som inte alltid går att kontrolleras. Särskilt när kontrollen ökat i skolan som också har stora ytor för gemenskap.

Nu blir säker diskussionen om övervakningskameror aktuell igen eller att svetsa fast stenen med ståltråd. Varför används inte strukturerad betong med någon uppiggande pigment i?

Att söka efter det positiva och stärka det är ett viktigt arbete. För trovärdighets skull är det viktigt att ha mycket god kännedom om svårigheter och dess komplexitet – även kallad problem i vardagligt plumpt tal. I det politiska arbetet är kommunikation grundläggande, men det är minst lika viktigt inom alla livets områden.

De positiva har också ett ansvar att bevara stabiliteten. För att stabiliteten ska fungera krävs det välmående barn som har en naturlig drivkraft som vuxenvärlden är lyhörd inför.

Prestationshets är farligt, eftersom det också skadar den inre dynamiken som senare kan vara svår att göra hel igen. Bygga upp självbilden tar tid.

Oavsett var den uppträder så skadar prestationshets. De naturliga initiativen är viktiga att bygga på för en inre stomme som håller när det uppstår svårigheter eller att det krävs mer.

När prestationshets går över könsgränser i form av troféer så är målet en siffra att uppnå för utövaren som skapar offer omkring sig. Hela #metoo-rörelsen som uppstod i kölvattnet av presidentvalskampanjen i USA har visat hur allvarlig frågan är även idag. Eftersom jag har en dotter så blir det automatiskt att jag plockar upp viktiga perspektiv kring en sund uppfostran.

I barnboken ”Låt mig bara vara i fred! Lotta lär sig att säga ifrån” (2003) av författaren Jana Frey och illustratören Betina Gotzen-Beek finns några kloka råd av författaren. Originaltiteln är ”Jetzt ist schluss, Ich will kein Kuss!” och närmare översättningen ligger ”Nu är det över, jag vill inte ha en kyss!”

Jag tror aldrig budskapet saknar aktualitet. Eftersom budskapet inte har med barnbokens innehåll att göra utan ett allmänt budskap till engagerade föräldrar så publicerar jag artikeln här i sin helhet. Helt i författarens anda:

”Vad tycker ni egentligen om att era barn säger ”Nej!” när de inte förstår vad som händer? Är det i sin ordning att de har en åsikt och känner att de har rätt att uttrycka den? Stärker ni barnets medvetenhet om den rätten?

Om vi vill att våra barn ska känna självtillit och självrespekt, så måste vi också ge dem rätt att säga ifrån och sätta gränser i situationer där de inte känner sig väl till mods. För att kunna ta vara på sig själva är det viktigt att barnen känner att det är okej att säga ”Nej, jag vill inte!” när de upplever att någon inkräktar på deras person eller när de bara känner att ”något är fel”. Alltför ofta hör man talas om övergrepp mot barn, och de begås tyvärr ofta av någon som barnet borde ha kunnat lita på. För att lära barnen att själva handskas med en sådan situation, som kanske uppstår när de är ensamma, är det viktigt att bygga upp deras självkänsla genom att respektera deras åsikter och rätt att säga nej. Man bör också förklara att det är helt grundläggande att de under inga omständigheter får gå med främmande personer — och att ingen har rätt att pussa eller röra vid dem, om de inte vill det själva. Lär ditt barn att klart och tydligt säga nej om någon överskrider dessa gränser.

Man måste arbeta med att stärka barnens självständighet och handlingskraft genom att vara positiv och berömma dem i situationer där de tar ställning och sätter gränser. Det måste vara okej att barnet talar om när det verkligen tycker att någon är för närgången, men var också uppmärksam på att barnen behöver ”öva” sig både på sin rätt att bestämma själv och på att undersöka var deras gränser går. Därför är det bra att den vuxna från början sätter förnuftiga gränser och tydliga regler som gör att alla kan känna sig trygga.

Man måste ha klara riktlinjer för att visa hänsyn och respekt och därmed också låta den enskilde ha en ”privat sfär.’

Prata med era barn varje dag. Lyssna uppmärksamt till deras små och stora bekymmer. Och ge dem god tid att hitta rätt ord till sina tankar. Genom det visar ni respekt för barnen och försäkrar er samtidigt om att han eller hon vet att ni alltid lyssnar när de har problem.”

Det ovan måste vara mitt längsta citat. Om möjligt Göran Perssons (S) tal som var språkligt sett väl genomtänkta.

Socialdemokraterna vill satsa på de ungas välmående och trygghet.

Diskussionen om övervakningskameror är också på gång, vilket inte minst Stefan Löfvens (S) och Morgan Johanssons (S) besök i Laholm uttryckte sig förra veckan. Liknande uttalande skedde i november 2017 i Uppsala. I förrgår besökte Morgan Johansson Vivalla i Örebro och då kom behovet av kameraövervakning upp igen.

Att sätta upp övervakningskameror kan lösa många trygghetsproblem.

Även lärarkåren bör kunna vilja hitta en ingång att utnyttja materialet för pedagogiska positiva syften. En speciallärare kan gå igenom materialet och se vad för åtgärder som behöver sättas in för att förstärka elevernas lust till lärande.