Om aktivt skolval och långsiktiga investeringar

På tal om aktivt skolval blir det Nyköpings Barn- och ungdomsnämnd som tillsätter en arbetsgrupp som kan bestämma takten, men moderaterna reserverar sig trots att det erbjöds en utsträckt hand.

Faktum är att ”aktivt skolval” kan vara en trojansk häst. Långbänk eller inte, men noggrannheten tummas det inte på i Nyköping vilket jag tycker är en gemensam nämnare.

Idag är det politiska arbetet komplext. Målet för Nyköpings kommun var för 2017 att investera 700 miljoner men kom bara upp i 487. Så det finns rum för reformer då skolor är byggda på 1970-talet och i stora behov av renovering, sa Urban Granström (S) igår på kommunfullmäktige.

Storsatsningen och långtidsprojektet med Nyköping gymnasium är också delvis i hamn. Det finns mer att läsa om beslutsprocessen och driften på nykoping.se.

Skolan kommer rymma 1500 elever. Med tanke på krisstatistiken så kan det idag vara bra att fatta beslut om att skolan ska kunna ta emot 1800 elever i nödfall och nationella angelägenheter.

Med tanke på det aktiva skolvalet och stora skolor så rimmar de inte bra ihop. Aktivt skolval är oförutsägbart. Ingen vet om det missgynnar integrationen eller minskar segregationen. I vissa lägen är det bra om föräldrarna pratar med kommunledningen, som i danska Holstebro där de kom överens om att ingen skola skulle ha mer än 20 procent nyanlända och ingen mindre än 5 procent.

Om kommunen bestämmer själva så blir det lätt mer, som överrepresentationen på Stenkullaskolan och 50-50 på Franciscus förskola. Faktum är att båda grupperna trivs rätt så bra i parallella samhällen, vilket också kan skapa en viss turbulens gällande framtida representation för det segregerade samhället då två kulturer möts för sällan med varandra