Särskilda skäl blir aktivt skolval

Det ska införas aktivt skolval i Nyköping. Att flytta sitt barn idag kräver särskilda skäl. Det skiljer sig från synnerliga skäl där det juridiskt innebär att en regel bör åsidosättas för beaktansvärda omständigheter.

Aktivt skolval bygger att föräldern ska kunna byta skola när han eller hon vill. För kommunen som är skyldig att bidra med skolskjuts måste räkna på kostnader för sina reformer. För Nyköpings kommun kan aktivt skolval bli dyrt.

Om tio elever med skolskjuts väljer en annan skola blir kostnaden 4 miljoner kronor (mnkr). Om 30 procent gör samma sak kostar det 14 mnkr. Om 100 procent beviljad skolskjuts kostar det 216 mnkr.

För att det aktiva skolvalet ska fungera enligt planeringarna om önskad likvärdighet kommer det finnas en central antagning med tillgång till systemverktyg.

Frågan om aktivt skolval har beslutats i kommunfullmäktige och i barn- och ungdomsnämnden beslutar man idag att frågan om aktivt skolval ska beredas vidare till kommunstyrelsen för att sedan landa till hösten i kommunfullmäktige. Så det blir många ögon och tankar kring aktivt skolval, som lyftes i SN 19 juni 2017.

Det här innebär också ökad rörlighet bland barnen och därmed också möjligheter för ökad likvärdighet är den djärva antagningen.

Det blir också en andra chans för föräldrar att välja en skola som passar deras barn bättre än att lagt kort ligger och endast särskilda skäl gäller. Nu blir särskilda skäl ett fritt val, vilket också är ett initiativ från S, V och MP.

Ärligt talat visste jag inte vad aktivt skolval var för något för ett år sedan. Nu när dottern börjar utveckla sin personlighet finns möjligheten till en andra chans som jag tror också är betydligt mer avvägd än den första. Ärligt talat så gillar jag mitt förstaval.

Frågan är vad aktivt skolval innebär för skolan. Om det ökar segregationen eller minskar den. Det kan ju bli så att traditionellt sett populära alternativ blir mindre attraktiva och gränsfall blir mer populära på grund av inflyttning, särskild pedagogik osv.