Skriver om språkkrav, bostäder, Rydbergs Bygg, förskolor, Centern som bryter med fördummande blockpolitik och brutna vallöften

RIKET/NYKÖPING. Igår kunde Ylva Johansson (S) och Magdalena Andersson presentera språkkrav från socialdemokraterna som gäller för de som invandrat hit från andra länder. Integrationen har tidigare inte fungerat och 2017 kom det 51 100 asylsökande och anhöriga enligt Migrationsverket. Prognosen för 2018 och 2019 är sjunkande.

Svårast att få både arbete och bostad är nyanlända. Förra veckan träffade jag en frisör från Syrien som kommer från ett område med många restauranger, men måste troligtvis skola om sig. Samma vecka var det två flyttgubbar varav en från Syrien och Irak.

Gemensamt för dem är stora behov av att lära sig språket både för att komma in i arbetet som samhällsgemenskapen.

Det finns också stora behov av bostäder. 64 000 lägenheter byggdes under 2017 enligt SCB. Boverkets prognos för hyresrätter är 30 000 för 2018, vilket är 1 000 fler än 2017.

Anledningen till att jag tar upp gemensam och allmän statistik är att påminna mig om att det byggs mer än aldrig. Om det förr rådde djup svartsyn så är det här positivt. Det saknas fortfarande enormt mycket hyresrätter i Sverige.

En möjlig grå faktaruta kanske vore nödvändig för läsbarhetens skull.

I Nyköping skriver SN igår och idag flertal artiklar om att Rydbergs Bygg går i konkurs. Den berömda tvisten om Hjortenbergsbadet som kantats av tråkigheter fortsätter skapa rubriker och har blivit en sekundär syndabock.

100 byggnadsarbetare får gå mellan jobb även om de formellt sett räknas som arbetslösa. Åkroken som också kantats av tråkigheter blir återigen sekundär syndabock för trista kommentarer då skuldtyngda Rydbergs Bygg skulle bygga hyresrätter där. Idag är endast grunden lagd för parkering som används i huvudsak av kommunen och närliggande organisationer.

Mitt i det minutiösa bevakande byggandet av hyresrätter så byggs det förskolor i Nyköping för att ge plats åt barnen. Idag svarar Urban Granström (S) på Marika Göranssons (KD) artikel igår att det byggts förskolor i Svalsta, på Arnö och Brandholmen. Dessutom har nya förskolor tagits i anspråk i Högbrunn och Rosenkälla.

Dessutom byggs det en ny förskola i Stigtomta. I Oppeby planeras det utökning av förskolelokaler. En ny förskola ska byggas på Träffen. KD har tackat nej till allt trots att kommunstyrelsen ofta fattar framtidsbeslut.

Lägg till att Centern nu bryter Alliansens omänskliga linje med att ge 9 000 afghaner möjlighet att läsa på gymnasiet. Annie Lööf (C) nyanserade ordet hållbarhet med stabilitet, som visar på att fördummande blockpolitik går att luckra upp.

Socialdemokraterna börjar alltmer visa på storform inom en rad olika områden inom politiken. Fortfarande finns löftet om Europas lägsta arbetslöshet 1-2 procent hägrande.

Om svartsynen där kunde luckras upp som inom bostadsbyggandet och fördummande blockpolitiken i riksdagen så är alla de som är uträknade glada mer än tomma ord uttalade i jakten på framgång.

Vänta dig inte att löftena om arbete blir infriade, skvallrade en socialdemokrat till mig när jag gick med 2014 i socialdemokraterna. Alla får lite, men inte allt, sa hon. Personen ifråga kunde läsa av partiets ambitioner snabbt.

Ändå tror jag att om något parti kan lyckas på området så är det vi socialdemokrater. Svaren finns i våra läger om alla kavlar upp ärmarna och skapar jobb där alla drar sitt strå till stacken. Annars kommer sådana som smart utnyttjar besvikna känslor i samhället vara de som besegrar oss.