Om skolan är biljetten så är läraren tågkonduktören

I utfrågningen i Expressens valkompassen som statsvetaren Jenny Madestam håller ansvaret för att följa valet 2018 ställs det en hel del valfrågor. Visste du att skolfrågan i princip går in i samtliga ämnen. I integration och invandring så är frågan ”asylsökande som fått avslag utvisas snabbare” en fråga då skolor får ta emot dem och det blir deras första möte med Sverige.

”Permanent uppehållstillstånd ska vara huvudregeln i flyktingpolitiken” handlar om många från Afghanistan där lärare får vara de första som får bära barnen som skräck för att återvända till sitt hemland där det råder krigstillstånd. ”Niqab ska förbjudas i skolan” handlar om respekt för religion och val av identitet men också om att länder som Norge, Frankrike och Belgien samt Nederländerna valt en annan väg (Källa: SR 2017, SVT 2016).

”Ensamkommande ska få allmän amnesti” är nog det aktuella ämnet då regeringen valt att låta en grupp asylsökande stanna som har starka skäl.  I huvudsak handlar det om asylsökande från Afghanistan som fått tillfälligt uppehållstillstånd och tiden har gått. ”Alla kommuner ska låta ta emot flyktingar” handlar om att fördela ansvaret till flera orter. Integrationen fungerar också olika från kommun till kommun. ”Vinster i välfärden” handlar uteslutande om skolan där Sverige är unik om att låta marknaden styra.

”Polisen ska få bättre tillgång till kameraövervakning” handlar ytterst om en övertygelse att de kan förhindra brott och öka tryggheten och/eller ökade kontroller för att använda det för andra syften. Exempelvis blir det lättare att hitta utvisade som fått avslag.

Hur är det då att försöka påverka extremism inom Islam inom skolan? Att helt byta lokalt perspektiv kan vara uppfriskande.

Därför är av intresse att Lärarnas Riksförbunds nättidning Skolvärlden har fått fackföreningarnas pris för reportaget om de syriska lärarna som med livet som insats trotsade Islamska staten. Det är helt andra livsvillkor än vad vi är vana med här hemma i Sverige. För flickorna är valet att antingen gifta sig eller gå i skolan där de lär sig läsa och skriva då kriget i Syrien har fått giftasåldern att sjunka.

Av intresse är också att IS hade en läroplan 2013, som egentligen handlar om vad som är moraliskt rätt och fel under deras styre och sedan använder de barnen som soldater för att föra sina krig. Liknande propaganda har svenska muslimer fått erfara från IS-rekryterare. Det kan vara värt att fråga sig vilken stat klarar sig utan matematik, kemi, fysik, samhällskunskap, filosofi, historia, konst och musik.

Hör och häpna, men i Sverige är det lärarna som ytterst är ansvarig för att barnen ska få en demokratisk icke-konfessionell fostran i rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Läroplanens kapitel 2 beskriver det så här: ”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.” Sedan är det definierat i fem enskilda mål som där skolans mål är att varje elev:

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Att skolan sätts under en enorm press är inget nytt i och med att integration och segregation är viktiga ämnen att diskutera inför valet 2018. Lärare är också de som genom barnen skapar morgondagens samhälle. Om skolan är en biljett för barnen in i samhället så är läraren tågkonduktören.