Solidaritet kommer alltid vara svaret

I dagens DN/Ipsos hamnar skolan (33%) på andra plats bland de frågor som väljarna prioriterar. Först hamnar sjukvården (44%) där vårdköerna är jämsides största prioriteten med personal/resurser. Här känner väljarna störst förtroende för socialdemokraterna precis som i skolan.

Förskoleupproret efterlyste att kommunerna inte sparar på personal, vilket är den överlägsna frågan att lösa för framtidens skola. Sedan tycker väljarna att SD har svaren på lag och ordning och invandring. Det behövs hårdare avskräckande straff och fler poliser och invandringen är för stor plus att integrationen oroar många.

Inom skolan och sjukvården finns en stor samsyn inom socialdemokraterna. Svårare är det inom lag och ordning samt invandringen. Här har socialdemokraterna stor erfarenhet av integration, men splittringen är stor om volymerna och insatserna mot segregationen för få.

Det här kommer vara hopplöst att försöka sy ihop en politisk linje som faller väljarna i smaken. Istället går vi mot en polarisering där brott och straff, invandring och integration går åt olika håll.

Samtidigt måste vi försöka. Sätta gränser och vara tydlig med sina domar har aldrig varit så populärt. Helt klart slits samhället mellan det lokala och det globala mer än någonsin. I praktiken betyder det att vardagsrummets åsikter är den viktigaste politiska arenan i valet 2018, om jag ska tro sociologen Zygmunt Bauman.

Han skiljer mellan den överdrivet självständigs människan och den som umgås. Mellan den som är online eller offline. Det kan vara värt att se klippet där han säger en del mycket kloka saker.

Särskilt att ökad självständighet inte leder till lycka. Snarare tomhet och tråkigheter.

Solidaritet kommer alltid vara svaret. Samtidigt om den sker ensidigt utan en rättvis fördelning kommer den bara skapa ökade klyftor. Isolering antingen åt ena eller andra hållet.