Bilden av bra och dåliga skolor kantas av goda föresatser

Bilden av Nyköpings högstadium var ovanligt positiv i morse när jag läste SN. Den rimmade med kommunalrådet Urban Granströms (S) tidigare kritik att det arbete som personalen i skolan gör med barnen inte värderas positivt. Över det kände han sig förbaskad.

Det kändes som de svarta rubrikerna fick tonas ner för tillfället tills bomben briserade för inte så länge sedan i SN.

Läraren Jeanette Backman som blev intervjuad på morgonen är gift med rektorn Peter Sunde och anses kunna ha ”privat intresse i att lyfta fram det positiva med skolan”.

Vad ska sägas om händelsen?

Jag är smått mållös.

Även om så är fallet så tycker jag det finns relevans för att lyfta fram det positiva med skolorna som har olika kulturer under samma tak. Särskilt i tider då segregation anses vara acceptabelt i vissa läger.

Lika mycket som det är viktigt att kritisera Enskilda gymnasium för att selektera bland sökande elever och därmed uppfylla målen med råge. De kommunalt finansierade friskolorna ska inte kunna styra så det blir inlåsningseffekter av lönsamma och olönsamma elever.

En högre skolpeng för de som har svagast resultat i skolan skulle kunna ändra på systemet.