Studiero blir nationell angelägenhet

Vad spännande med de nya vallöften från socialdemokrater i skolan. En del känner vi igen från oppositionen, men att socialdemokrater medföljer oftast en fokus på de samarbetsvillig och lämnar ödet i händerna hos skolledningen, rektorn och lärarna.

Nu verkar det behövas tydligt politiskt ledarskap som efterfrågas för ordning och reda i skolan.

1. Mobiltelefoner ska bli förbjudna i klassrummet. Undantag kan ges. Skolan ska tillhandahålla digitala verktyg.

Förslaget innebär mer makt till lärarna. Mer resurser till skolan som bidrar till att de som inte har senaste får vara med.

2. Disciplinära åtgärder innebär mer inflytande till rektorn. De som hotar eller tar till våld mot elever eller personal ska kunna stängas av.

Idag är det inget ovanligt att dömda finns kvar i klassrummet eller att hat får fritt utrymme att spridas.

3. Ordningskontrakt mellan barn, föräldrar och lärare.

Det finns idag en mängd informella regler och undantag från dem att för barn som behöver tydliga gränser inte känner trygghet. Tydliga gränser och roller skapar möjlighet för barn att vara barn och vuxna vara vuxna.

4. Nationell plan för studiero

Återigen är tryggheten i fokus. Dagens kunskaper om vad som är bra för barn är idag mer utbredda.

5. Fler lärarassistenter med syftet att avlasta lärare som behöver avsätta tid för planering och uppföljning av undervisning. 2018 tillför regeringen 35 miljarder för ändamålet.

Idag känner sig många lärare kringskurna från sitt uppdrag att undervisa. Att lärarna får direkt hjälp är unikt.

Nu lite till egna förslag.

Själv skulle jag tycka att föräldrautbildning ska bli obligatoriskt. Ett förslag som funnits hos socialdemokraterna länge men legat i träda. Det skulle kunna vara knutet till barnbidraget. Att de som går den får någon form av bonus.

Just barnbidraget är ett viktigt incitament för stora barnfamiljer och kommunerna idag saknar verktyg för att bedriva en aktiv integration. Med utbildningen ökar möjligheten till dialog i kommunen med syfte att minska kulturella spänningar.

Det ökar möjligheten för äkta påverkan än endast läpparnas bekännelse.