Övervakningskameror efter skolbränder står och väger

Att tända på papperskorgar börjar på Nyköpings högstadium Alpha kan nu leda till ökad social kontroll i form av väktare och kameror. Moderaterna har flaggat för den akuta åtgärden med kameraövervakning på Sörmlands Nyheter. Från Räddning och Säkerhet, säger funktionschef Anna Hasselgren till nykoping.se att kameror är inte en ensam lösning.

Nu flyttar papperskorgar och pappershållare ut från toaletterna som den mest konkreta åtgärd. Plus att toaletterna blir låsta. Från områdespolisen meddelar Lotta Thyni att gärningspersonen kan bli ersättningsskyldig med stora belopp. Hon menar också att det rör sig om några få personer som förstör.

Att sätta upp övervakningskameror är fortfarande något som väcker motstånd, men har visat sig underlätta utredning när enskilda begår brott.

Det är när övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset som de kan sättas in, skriver datainspektionen.se. Nu väntas reglerna för kameraövervakning ändras i maj, men kan skjutas upp till september.

Lagen innebär att det blir lättare att sätta upp kameror, men kravet på information till allmänheten ökar plus att lagen kommer övervakas noggrant av dataskyddsombud, enligt utredningen av Susanne Kaevergaard. Totalt är det 598 sidor att bläddra igenom.

I veckan skedde det tre bränder på Alpha. Det har totalt skett åtta i år enligt Tomas Ydrenius, funktionschef på Sörmlandskustens räddningstjänst som säger till SN att det inte är normalt.

Utvecklingen är naturligtvis inte bra och leder bara till minuspoäng för integrationsarbetet. Något som bara göder negativa föreställningarna om skolan och samhället. Det skyndar också på behovet av skarpa lösningar i en riktning som vi inte kan föreställa oss.

Fördelarna med övervakningskameror är att moderna kameror kan användas för olika syften, då de går att rikta. Krav att kunna använda materialet för pedagogiska syften enligt Marte Meo skulle vara vågat. Då skulle kommunikationen kunna stärkas om lärarna kunde få den kunskapen.

Det är också lättare att övervaka vilka som kommer och går till skolan. Obehöriga blir således uppmärksammade och avskräckta från brott. Dessutom minskar vandalism och våld drastiskt.

Idag är det mycket vanligt med kameror i USA. Där går debatten att ha övervakningskameror i klassrummen, enligt School Leaders Now.