Hur skapas en bra skola?

Hur skapas en bra skola? Det svarar David Brooks i DN:s kolumn som endast finns digitalt eller på papper. ”Det krävs flera goda ledare för att skapa flera goda skolor” lyder rubriken och argumentationen går i den riktningen.

En lyckad och stark rektor besöker mellan 20 till 60 spontana klassrum i veckan. Rektorn höjer normer och förväntningar så att lärarna inte ser sig som martyrer. Rektorn gör hembesök hos de 25 stökigaste eleverna.

Liberalerna vill höja betygskraven för lärarstudenterna och göra dem till en elitstyrka, men det var länge sedan de var det, skriver DN:s ledare.

Socialdemokraterna vill införa vinstbegränsningar i skolan och omsorgen. Ett försök att få igenom den i riksdagen utan stöd av Alliansen och SD kommer skapa en vattendelare inför deras väljare som är mer kluvna.

Att utläsa en bra skola genom ledarskap på administrativ nivå eller i klassrummet ligger valet för mig själv i relationen med eleverna. En videokamera kan avslöja brister i ledarskapet. Där kan millisekunder visa hur elever uppmuntras eller lärare uppmuntras av rektorn.

Fördelen med ett ledarskap som fråntar föräldrar deras ansvar handlar enligt Maria Aarts om att vara omedelbar. Om att utrusta föräldrar med nya färdigheter som gör att barnen kan växa upp så mycket de kan i sin egen omgivning.

Frågan om föräldrautbildning är alltid aktuell för nya föräldrar. Komet har en del moment med Marte Meo liksom ABC. Hur de lockar förortsbor är svårt att bedöma.

Tyvärr är elevassistenter de som får bära största ansvaret för kommunikationen och strukturen, vilket inte minst är tydligt inom särskolan där lönen är låg.

”Människan är själva budskapet”, skriver David Brooks från New York Times.