Soppan mellan mitt och ditt kommer alltid vara under utveckling

Idag kan SN meddela att den rödgröna majoriteten bestämt sig för att bygga en förskola vid Träffen för 150 barn. Kostnaden är 65 miljoner kronor och beräknas stå klar om två år.

Anledningen är också att förskolan Fjärilen ska stängas. 90 procent har en annan bakgrund vilket gör den till den mest segregerade skolan i Nyköping. Det är inte hållbart, menar kommunalrådet Urban Granström (S).

Fjärilen ligger också otäckt nära en trafikerad väg medan den nya förskolan kommer ligga i med utsikt över Hjortensbergsbadet och Stockholmsvägen.

Även kommunens hemsida skriver om byggbeslutet av en ny förskola. Dessutom att området redan är detaljplanerat för en förskola. En nylagd lekplats ligger också ansluten till området.

Bakgrunden är att Nyköping växer så det knakar och att det saknas förskoleplatser. Särskilt påtagligt är situationen på Arnö dit många från Stockholm flyttat.

På gång är också en förskola vid Högbrunn. Förstudier pågår i Oppeby. Det finns en viss oro för att kötiden på fyra månader inte kan hållas, står det på kommunens hemsida.

Det blir också tydligt att blocköverskridande samarbete verkar vara uteslutet då oppositionen säger nej till förslag som läggs fram. Det finns heller inget behov då det finns en majoritet för S, V och MP. Något som SN även belyser.

Enligt skollagen har föräldrar stort inflytande i skolan, vilket de kan bestämma grad av inflytande själva. Så här skriver Skolverket om förskolan: ”Enligt läroplanerna för de obligatoriska skolformerna har skolan och vårdnadshavarna ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång, för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande. Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med vårdnadshavarna för att utveckla skolans innehåll och verksamhet. Läraren ska löpande samverka med och informera vårdnadshavarna om elevens skolsituation, trivsel, kunskapsutveckling, studieresultat och utvecklingsbehov. Läraren ska också hålla sig informerad om elevens personliga situation. Minst en gång per termin ska läraren bjuda in vårdnadshavaren till utvecklingssamtal. Om föräldrarna har gemensam vårdnad har båda vårdnadshavarna rätt till samma information.”

Skulle ett brott ske har skolan rätt till sekretess för undvika konflikter mellan föräldrar. Så här skriver Skolverket: ”Även i fall när vårdnadshavaren enligt föräldrabalken har rätt till insyn i frågor om barnet kan det i mycket speciella fall finnas anledning att inte lämna ut uppgifterna. I situationer där barn är utsatta för hot, trakasserier eller det finns risk för våld och övergrepp från en förälders sida kan det vara så att den föräldern fortfarande är vårdnadshavare och kan försöka utnyttja detta till skada för barnet eller den andra föräldern. Om ett barn kan antas lida betydande men om en viss uppgift blir känd för vårdnadshavaren omfattas den av sekretess och ska därför inte lämnas ut till vårdnadshavaren.”

I förskolan kan det röra sig om att barn förväxlar andras kläder med sina egna. För närvarande har jag varit med om att min dotters skor var borta. Eller att leksaker har tagits av andra barn. Eller att mitt barn tagit andras kläder som påminner om deras egna.

Så soppan mellan mitt och ditt kommer alltid vara under utveckling. Anknytning och känslan av tillhörighet är viktig, men även beteenden som hänsyn och respekt som föräldrar också försöker lära sina barn blir viktigare ju äldre barnet blir.

Igår blev det fem böcker som lästes på kvällen för vår treåring som vi nattar varannan gång. Skönt är att dottern numera är vaken mellan 7-8 till 18-20 på kvällen. Rutiner kring tandborstning har satt sig också. Att sova tidigt innebär lite egentid tillsammans på kvällen.