Ge upp för stunden – rädda situationen

Det finns gott om kränkande beteenden i skolan där det samlas barn som ska lära sig att bli goda samhällsmedborgare, plikttrogna arbetare och chefer som en gång går på gatan som vuxna, går till jobbet varje morgon eller vilken tid på dygnet som arbetet drar igång eller sitter bakom ett skrivbord och har stor föreställningsförmåga och många begrepp som gör att besluten fattas på god grund.

Beroende på vad som händer i en situation så hänger mycket på lärarens förmåga. En vanlig strategi är att skälla på elever och användes betydligt oftare förr än idag. Logiken i en utskällning är att kommunicera att en gräns. Det är en tydlig gräns där utskällningen innebär ett ultimatum.

En förälder måste sätta gränser för att inte barnet ska stoppa fingrarna i elkontakter eller leka vid spisen. Då har jag varit väldigt rädd att mitt barn ska skadas och jag har höjt rösten och sagt ”NEJ, Milla”. Så här några år efteråt så leker hon inte vid spisen och jag har också förklarat att spisen innebär inte bara ett blåmärke utan att hon kan bli bränd för livet. Jag tar inga chanser med att vara tydlig med spisen, med elden eller när det gör fysiskt ont.

Eftersom vi lever i en kultur där ilska är lika förbjuden som sorgen så kan det vara smått svårt att förstå att även ilska är en av våra grundläggande affekter. Det finns nio grundaffekter som fungerar som kommunikativa förstärkare omkring och inom oss. De är:

  1. Välbehag
  2. Intresse
  3. Förvåning
  4. Ilska
  5. Rädsla
  6. Ledsnad
  7. Avsmak
  8. Avsky
  9. Skam

Med tanke på att vi lever i en upplevelsekultur så har nog de flesta sett videosnuttar med småbarnsskratt och andra uttryck. Psykologen och forskaren Silvan Tomkins utvecklade fyra regler för affektioner om den mänskliga motivationen kring dem. Då att varje människa vill:

Maximera positiva affekter
Minimera (minska) negativ påverkan av affekter
Båda dessa handlingar fungerar bäst om alla affekter får uttryckas
Allt som hjälper dessa tre uppträdanden fungerar bra för ett bra liv. Allt som stör dem är dåligt för oss.

Det är så här vi fungerar tillsammans och det här är vad människor ”vill”.

Vad ska man säga då om lågaffektivt bemötande i skolan mot Tomkins blueprint? Det kan vara värt att nämna en bra artikel på Skolvärlden om metoden där lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån lågaffektiva grundprinciper. I videosnuttarna som jag gav en länk till skrattar föräldrarna åt barnens affekter, eftersom de framstår som gulliga. Skulle vi byta ut barnen mot andra vuxna skulle det vara betydligt fler fördomar från omgivningen. 

Nu går affekter och kommunikation hand i hand. När jag spelade in min dotter när hon skulle till förskolan och vägrade ta på sig kläder och gick motvilligt till slut med på det så fanns det flera gånger det gick att fånga upp en glad människa innerst inne. Något som endast var möjligt i efterhand i en videoanalys.

Genom att lägga fokus på den glada människan som inte bryr sig så mycket om föräldrarnas irritation och stress kan medvetenhet om att barn älskar att se sina föräldrar agera i olika situationer, vilket blir deras modell för hur stort tålamod de också kommer att få senare i livet i svåra situationer. Samtidigt skapar föräldern en bank av förtroende för barnet inom sig då lösningen inte finns så långt borta.

Konflikter handlar också i bästa fall om att skapa ömsesidig förståelse. När konflikten väl bryter ut så tvingas den andra att se saker och ting ur den andras ögon. En glad/trotsig treåring vs en stressad och väl beprövad förälder.

Barn- och ungdomsnämnden i Nyköping beslutade i senaste mötet 6 februari 2018 att bli medveten om risker och minimera dessa och gav ett uppdrag kring kränkande behandling.

BUN17-32

Konflikterna i den politiska världen är i stort sett konstruerade. Sveken är konstruerade för att förtydliga partilinjer och dolda hierarkier som rangordning mellan olika partier, deras storlek och värdet av deras åsikter.

”Vad händer om du får jobba med en moderat”, frågade en arbetsintervjuare inom industrin mig häromdagen. Faktum är att socialdemokraterna inte ser problemet med dem större än den med sverigedemokraterna – då facket gör sitt bästa för att locka gamla socialdemokrater tillbaka.

Frågan svarade jag aldrig på. Det finns anledningar.

I Nyköping finns det en grav mellan Alliansen och de rödgröna som blir tydlig under ett valår.  När kommunala beslut fattade i enrum och som är förankrade hos moderaterna blir ämnen för diskussioner i SN uppstår en gravallvarlig socialdemokratisk tystnad.

Här är synen på tjänstemän mer utvecklad hos socialdemokraterna än moderaterna som i princip vill byta ut både den ena och den andra som inte faller dem i smaken. Får de sakliga skäl så kan de få upp villebråd.

Sedan är jakten igång.