Är läraren en bromskloss för framtiden?

Bristen på behöriga 77,000 lärare har skapat stor desperation hos kommunordförande i 75 kommuner då de skriver på SvD om fjärrundervisning. Dock ingen från Sörmland.

Det handlar om att lärarbristen slår hårt mot mindre kommuner långt från högskoleorter, skriver Lärarnas Tidning. De har även samlat remissinstansernas reaktioner: Gymnasieminister Anna Ekström (S) vill att kommunerna är den enda huvudmannen och vill inte som moderaternas utbildningspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönwall släppa in andra aktörer.

Det finns inte så stor kunskap om fjärrundervisning, vilket gör att det iakttas en stor försiktighet. Facket bromsar och arbetsgivarna gasar, så vill Karin Hermansson från Skolforskningsinstitutet Ifous fortsätta i rådande fart. Hon menar att fjärrundervisningen kan öka likvärdigheten av behöriga lärare överallt.

Om jag ska gå till mitt eget barn så spenderar hon en hel del tid framför Netflix. Närmare bestämt några larver som gör allehanda konster under en gallerförsedd avloppsbrunn i New York. Vad jag inte glömmer är att komplettera med att läsa för henne på kvällen och leka rollekar med hennes leksaker. Jag försöker göra både och.

VEM-sagorna med Stina Wirsén innehåller upplästa bilder och är mycket populära hos min treåring.

Igår när hon inte ville lägga sig spelade jag in mig själv i ett som hon ville titta på flera gånger. Istället för att det ska vara en diskrepans mellan tekniken och vad jag säger försöker jag med att tona in. Min idé är att om hon tittar på något så kan jag finnas även där.

På något sätt måste jag som förälder försöka skaka liv i skådespelaren i mig. Min lilla kvalitativa forskning lyckades och hon kom ur sitt vanliga protest att lägga sig. Att våga släppa loss gör att intresset väcks.

Därför är det också viktigt att vi vuxna tränar på det inför våra barn med risk för att uppfattas annorlunda för vår omgivning.

Fjärrundervisningen tror jag kommer ställa nya krav på lärarutbildningen. Det gäller att lärarna följer elevens intressen i en växelvis turordning. Hur den forskningsbaserade utformningen ska se ut i ett sedvanligt undervisningen är därför en utmaning.

När växelvis turordning inte existerar så uppstår kommunikativa öar i ett klassrum. Att lagstifta bort mobiltelefonen istället för att anta kommunikativa utmaningar är för mig obegripligt och leder till låsningar.

I princip är det bara filma en lärare i klassrummet och se över kommunikationen med eleverna. Om läraren själv bidrar till kommunikativa öar uppstår i klassrummet så ligger problemet där – inte hos eleverna.

Vad vi behöver göra är att skapa en gemensam förståelse kring begrepp för hur kommunikationen i ett klassrum ska se ut.