Ska bekvämlighet styra planeringsstadiet?

Tidigare skrev SN om Nyköpings enskilda gymnasium som vill etablera sig i SN-huset på öster. Då som högstadium. Tyvärr är lekytan utomhus för liten för 300 elever. Närheten till ån ser också rätt så farlig ut och det behövs minst 20 km² för en tonåring, vilket på 800 km² för 40 elever när det istället krävs 6000 km² på 300 elever.

Problemet sedan tidigare är att friskolor ofta har en homogen intagning av svenskar och inte bidrar till integration. De samlar likasinnade föräldrar som är rädda för en skola där det finns elever som stör undervisningen. De är i huvudsak akademiker som tar det säkra före det osäkra.

Jag känner många föräldrar som tänker likadant. En del går så långt att hemmet är ett paradis medan fritiden med vänner är obefintlig. För andra som saknar akademiker är det tvärtom.

Problemet med det här tänkandet är att det är kontraproduktivt. Med galopperande fart försvinner den ena gruppen till att förstärka utanförskapet medan en liten extremistgrupp känner att de får makten att förändra deras tankar att isolera sig än mer.

Att jag använder ordet försvinner beror på att vi har en utbredd tysthetskultur. Här tycker jag socialdemokraterna i Nyköping göt rätt som sätter in åtgärder till elever som inte går till skolan.

Stanna i skolan heter projektet och har pågått sedan 2015 och sätter in åtgärder där det behövs.

2014 hade 160 elever i årskurs 7-9 mer än 20 procent frånvaro av sin skoltid. De utgör 13 procent av alla elever. Av dessa 160 elever hade 45 elever (3,7 procent av alla elever) mer än 40 procent frånvaro.

Med sex coacher som möter eleverna vid skolstart, möter eller hämtar eleven från hemmet, återkommande motiverande coachsamtal under skolgången, spetsinsatser till elever med ångestproblematik, kontakt med PUB och socialtjänst har utanförskapet kunnat successivt brytas.

Kanske behöver vi ett fackligt belöningssystem för de som tar steg mot en ökad integration?

På tal om att tänka utanför boxen. Här är en intervju med Donald Tusk som vill befolka Mars.