Det informativa gräsrotssamtalet

Idag meddelade SN om att skolan i Tystberga flyttas till Nyköping. Situationen är känd sedan ett halvår och det saknas behöriga lärare. Den stora anledningen är att det saknas 65,000 lärare enligt lärarförbundet medan Skolverket anser att det saknas 77,000 lärare och om 15 år 80,000.

För den som gillar siffror finns det gott om statistik gällande lärarbehovet inom skolan. Det är rätt så skrämmande läsning. Det behövs fram till 2021 hela 18,500 förskolelärare. Till lågstadium (1-3) behövs det 6,000 lärare och mellanstadium 11,700 och högstadium 11,800 lärare. Sedan behövs det 12,300 gymnasielärare. Ja, behoven inom skolan är väldigt stora.

Rektorn på Tystberga skola och grundskolechef Anci Stierna ansvarar för var de sju eleverna ska gå. ”De ska delas in i två klasser på Långbergsskolan”, säger hon. Eleverna är positiva till flytten.

Tidigare har föräldrar alarmerat om situationen i Tystberga skola som endast har 26 procent behöriga lärare medan Långbergsskolan har motsvarande 90 procent. I princip hade det räckt med två lärare.

En framgångsfaktor för skolorna är arbetslagen. Det är själva grundstrukturen för en välfungerande skola. Om ”det har bytt och ändrat sig, då är det svårare”, menar Anci Stierna.

En anledning till varför Alliansen vill byta beställar- och utförarmodell för att fatta besluten närmare verksamheten.

Nu har socialdemokraterna i Nyköping redan stora väljargrupper som fritt kan dryfta sina åsikter i partiet, vilket är ett unikt samtalsklimat som också på förhand ger viktig samhällsinformation att ta ställning till som politiker, som i fallet med Tystberga skola.

Gräsrötter som agerar för samhällets bästa kan nog aldrig stoppas in i ett system. Här är livsvärdena starkare än systemvärden, för att ge Jürgen Habermas rätt. Det finns en artikel om hans idéer hos lärareförbundets tidskrift Pedagogiska magasinet.