Föräldraansvaret är minst lika viktigt för barnens skolgång

Förrförra månaden, 3 december, skrev 23 skolchefer i SvD, bland annat Anna Thörn från Nyköping att de önskade att ”nationella förslag och reformer utformas så att arbetssätt och lösningar utgår från lokala förutsättningar och behov samt att vi har befogenheter att hantera det vi ansvarar för”.

Här riktar de kritik mot statlig detaljstyrning och efterlyser mer tillit och förtroende för att de ska kunna rikta insatser där de behövs – underförstått att staten inte vet om det.

Ibland är det statliga styret efterfrågat och ibland är det inte. Här är det tydligt att det statliga styret över skolan är en belastning och orsakar stor skada.

En anledning till varför skolan är kommunal är kostnaderna. Genomsnittet för vad kommuner lägger pengar på förskola och skola är 40 procent.

Kort därefter slutar Anna Thörn i Nyköping och blir kommunalchef i Söderköping, vilket föranledde både Anna af Sillen (M) och Sofia Remnert (L) att rikta kritik mot beställar- och utförarmodellen som särskilt ”tungjobbad” då den även förutsätter att den politiska styrningen ska fungera.

För att sammanfatta kritiken så anser skolcheferna att staten detaljstyr och i nästa andetag så anser oppositionen i Nyköping att skolan är särskilt ”tungjobbad” för både politiker och tjänstemän.

Nu slutade även grundskolechefen Lina Axelsson Kihlbom precis som gymnasiechefen Åsa Ridne och även förskolechefen Susanne Svedberg.

Naturligtvis är instabilitet aldrig bra på kommunal ledningsnivå. Här menar skolexperten Per Kornhall att det ska finnas ”människor i kommunens ledning som kan stå upp för det statliga uppdraget”. Läraren och reportern Isak Skogsstad tycker att en ”välbehövlig och viktig reform vore att finansiera den svenska skolan nationellt.” Alltså, att helt skippa det kommunala ansvaret för skolan.

Det blir alltså inte mindre rörigt.

En teori som jag har är att föräldraansvaret är minst lika viktigt för barnens skolgång. För att skolan ska kunna fungera bra är det viktigt att föräldrar tidigt leker med sina barn. Läser för dem och på olika sätt bidrar till deras utveckling. Det är i ansvarskänslan som lärare i skolan och föräldrar kan förenas och forma ett samarbete kring barnet.

Som sagt, det finns gott om ämnen att diskutera gällande skolan.