Skärmtiden hos barn ökar – bra eller dåligt?

I söndags skrev Peter Wolodarski att det ”viktigaste är skolan, som borde vara en fredad zon från konstant mobilanvändande. Rektorer och lärare som vill ha bort skärmen från skolvardagen måste ha fullt stöd från föräldrar och politiker”. Därefter föreslog han pröva totalt mobilförbud för skolan.

Skärmtiden ökar hos barnen. Det som tidigare var överkonsumtion har blivit normalt och tre timmar eller mer framför skärmen är inget ovanligt.

Steve Jobs som skapade touch-tekniken till iPhone sa att barnen fullkomligt älskar den. Barn är därför inget undantag. I förrgår lånades min iPhone och vips hade 50-60 appar bytt plats.

Det lär nog dröja innan jag lånar ut den igen.

Youtube har så många pedagogiska poänger att barn kan titta på vissa program tills de tröttnar och vill lära sig något nytt med samma innehåll men med en annan uppsättning. Barnens värld är i princip självreglerande och har sina egna parametrar. Fantasin stimuleras på något sätt av innehållet men innehållet begränsar inte fantasin.

Ibland lär sig barn något via Youtube som de utvecklar i sin egna lekar. Här kan paddan vara ett stort hjälpmedel.

Tekniken fråntar dock aldrig ansvaret från en förälder. Ibland är barnböcker mer sövande än en padda som står på i timmar. Under kvällen gång är paddans ett ständig kreativt hjälpmedel eller komplement, men den kan aldrig ersätta en närvarande förälder.

Det borde därför heta digital kompetens istället för oro kring för slappa ordningsregler. Det viktiga är också att lärare och förskolepersonal får utbildning kring relevant appar. Här kan barnen få utrymme att leka och vara delaktiga.

Skolvärlden skriver dock att 69 procent gymnasielärare störs av mobiltelefoner mot 29 procent i grundskolan. Siffran lär sjunka lägre i åldrar.

Det tråkiga är det smått förhärskande samtalsklimat. I jakten efter uppmärksamhet och svarta rubriker kommer sensationslystnad vara drivande än vanligt sunt förnuft som reglerar och prövar vad som är gott för våra barn.