Kan vem som helst undervisa?

Frågan ställs av en kritisk lärare som riktar kritik mot Teach for All där möjligheten att snickra ihop en lärarutbildning utifrån minst en C-uppsats och hiskligt många högskolepoäng i ett ämne. De saknar enligt läraren som skriver anonymt i bloggen hos Pasi Sahlberg, professor i pedagogik, att ”den finska lärarens grundläggande färdigheter inkluderar att känna studenten, förståelse av dialektik och att ge stöd till elever med särskilda behov.”

Just att lärarutbildningen förväxlas med näringslivets ledarskap är smått oroande och lätt att förstå. Nu har jag ingen särskilt antagonism mot Svensk Näringsliv, men ledarskap i ett företag och pedagogisk grundutbildning för barn är två vitt skilda saker. Att Teach for All sommarskola med intensivkurser finns i Trosa gör det även ur SKL:s skolranking parametrar intressant att analysera i likhet med företagsklimatet.

Då om Trosa fått några särskilda fördelar av närheten.

I rankinglistan för företagsklimat 2017 ligger Trosa  på 32:a plats i Sverige med att tillhandahålla kompetens. De kommer också 40:e plats i Skolrankingen som finns hos Lärarförbundet. Trots närheten mellan Teach for All och Trosa finns svårigheter att rekrytera behöriga lärare (223/290). Däremot vinner Nyköping något med fler behöriga lärare (194/290).

I sammanhanget kan det vara värt att påminna sig om att kommunen är huvudman för skolan och det ska vara knutet till en eller flera nämnder. Då enligt Skollagens 2 kap 2 §. Plus att behörighetskravet med legitimerad lärare också är knutet till Skollagen i samma kapitel. Något som kan vara intressant att återkomma till.